Başlangıç / Ders Notları (sayfa 22)

Ders Notları

Sosyal bilgiler dersine ait bütün sınıfların konu özetlerine bu bölümden ulaşabilirsiniz.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler – Demokrasinin Serüveni – Temel Haklarımız

TEMEL HAKLARIMIZ İnsan hakları, insanların doğuştan sahip olduğu evrensel nitelikte olan haklardır. İnsan haklarının temelini, 10 Ocak 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile 4 Kasım 1950 tarihli İnsan Haklan Sözleşmesi oluşturmuştur. Bu beyanname ve sözleşmede yaşama hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği, düşünce, din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğüne verilmiştir. …

Daha Fazlasını Oku

Mudanya ateşkes antlaşması ile savaş yapılmadan alınan yerler

MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI   Katılan Devletler:İngiltere – İtalya – Fransa – TBMM Yunanlılar katılmadı. Yunanistan’ı İngiltere temsil etti. TBMM’nin temsilcisi ismet Paşa’dır. Maddeleri Türk ve Yunan kuvvetleri arasındaki savaş hali sona erecek Doğu Trakya 15 gün içinde Yunanlılarca boşaltılacak ve TBMM’ye teslim edilecek TBMM, barış antlaşması imzalanıncaya kadar Doğu Trak­ya’ya …

Daha Fazlasını Oku

Sakarya meydan savaşının önemi

SAKARYA MEYDAN SAVAŞI (23 Ağustos – 13 Eylül 1921) Sebepleri: Yunanlıların Türk ordusunu kesin olarak yok ederek Anka­ra’yı işgal etmek istemeleri Mustafa Kemal Paşa, “hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh da bütün vatandır vatanın her karış toprağı va­tandaşın kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz” sözünü söyledi. (bu sözü ile düşmen …

Daha Fazlasını Oku

Anadolu Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyet

TÜRKİYE (ANADOLU) SELÇUKLU DEVLETİ (1075-1308) Türkiye (Anadolu) Selçuklu Devleti‘nin kurucusu Süleyman Şah’tır. 1074’te Anadolu’ya gelen Süleyman Şah önce Konya ve çevresini, ardından İznik’i ele geçirdi. İznik’i başkent yaparak Türkiye (Anadolu) Selçuklu Devleti’ni kurdu (1075). Kılıçarslan: I. Haçlı Seferi‘ne karşı mücadele etti. Ancak İznik ve Batı Anadolu’yu kaybetti. Devletin başkentini Konya’ya …

Daha Fazlasını Oku

Anadolu İlk Türk Beylikleri Dönemi ve Özellikleri

ANADOLU’DA KURULAN İLK TÜRK BEYLİKLERİ Malazgirt Zaferi‘nden sonra Selçuklu Sultanı Alparslan komutanlarının birçoğunu Anadolu’nun fethi için görevlendirmiştir. Anadolu‘nun fethine katılan beyler burada aldıkları yerlere yerleşerek birer beylik kurdular. Bu dev­letler görünüşte bağımsız hareket etmekle birlikte gerçekte Büyük Selçuklu Devleti‘ne bağlıydılar. Saltuklular (1071 – 1202) Erzurum merkez olmak üzere kurulmuştur. İlk …

Daha Fazlasını Oku

Körfez Savaşları ve Türkiye’ye Etkisi – 8.sınıf

KÖRFEZ SAVAŞLARI I.KÖRFEZ SAVAŞI Irak, fazla petrol üretiyor ve petrol fiyatlarını düşürüyor gerekçesi ile Kuveyt’i 2 Ağustos 1990’da işgal etmesi üzerine I. Körfez Savaşı çıkmıştır. Kuveyt’in işgal edilmesi üzerine Birleşmiş Milletler toplanmış ve Irak’ı haksız bularak Irak’a ambargo uygulaması başlatmıştır. Ambargo uygulanmasına rağmen Kuveyt’ten çekilmeyen Irak’a Birleşmiş Milletlerin onayı ile …

Daha Fazlasını Oku

Tevhidi tedrisat (Öğretim Birliği) kanunu ve önemi

TEVHİD-İ TEDRİSAT (ÖĞRETİM BİRLİĞİ )KANUNU  3 MART 1924 19.yy.da Osmanlı İmp.’nda  klasik medreselerin yanı sıra batılı tarzda eğitim veren okullar,azınlık okulları ve yabancı okullar bulunmaktaydı.Bu okulların her biri farklı dünya görüşüne sahip olan,farklı bilgilerle donatılmış bireyler yetiştiriyordu.Bun durum Osmanlıda kültür çatışmalarına yol açıyordu.Kısaca Osmanlıda öğretim birliği yoktu. 3 Mart 1924’te …

Daha Fazlasını Oku

Saltanatın kaldırılması ne zaman oldu

SALTANATIN KALDIRILMASI 1  KASIM 1922 Nedenleri: -İtilaf Devletleri Lozan görüşmelerine İstanbul ve Ankara (TBMM) Hükümetlerini birlikte çağırmışlardı.Amaçları iki hükümet arasındaki görüş ayrığından yararlanıp Sevr B.A.nı kabul ettirmekti.Bu durumu ortadan kaldırmak için 1 Kasım 1922’de saltanat halifelikten ayrılarak kaldırılmıştır.Böylece: **Yönetim alanındaki ikilik(iki başlılık )sona ermiştir. **Milli Egemenlik ilkesini gerçekleştirmek için en …

Daha Fazlasını Oku

Havza, Amasya, Erzurum, Sivas ve Amasya Görüşmeleri Soru Cevap

HAVZA GENELGESİ S.1-Kurtuluş Savaşının ilk genelgesi  (bildirisi) hangisidir? Havza Genelgesidir-28 Mayıs 1919 S.2–Havza genelgesinin amacı nedir? Halkı işgallere karşı bilinçlendirmek, uyarmak ve bu sayede Milli bilinci uyandırarak ,Milli heyecanın tüm yurda yayılmasını amaçlamak. S.3-Havza Genelgesinde alınan kararlar nelerdir? –Mondros Ateşkes Antlaşmasına karşı çıkılmalı ve yurdun her tarafında işgalleri kınamak için …

Daha Fazlasını Oku

Lozan bariş antlaşmasi özeti

  LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI 24 TEMMUZ 1923 Anlaşma İsviçre’nin Lozan kentinde imzalanmıştır.İtilaf Devletleri Lozan görüşmelerine İstanbul ve TBMM Hükümetlerini birlikte çağırmışlardır.Yönetimdeki bu ikiliğe son vermek ve milli egemenlik ilkesini pekiştirmek için 1 Kasım 1922’de Saltanat kaldırılmıştır.Böylece Lozan görüşmelerine sadece TBMM Hükümeti katılmıştır.Antlaşmaya katılan devletler. -İngiltere          -Yugoslavya                    -Karadeniz ve Boğazlar konusunda …

Daha Fazlasını Oku