Başlangıç / Ders Notları (sayfa 28)

Ders Notları

Sosyal bilgiler dersine ait bütün sınıfların konu özetlerine bu bölümden ulaşabilirsiniz.

SSCB’NİN KURULUŞU VE ORTA ASYA TÜRKLERİ

SSCB’NİN KURULUŞU VE ORTA ASYA TÜRKLERİ  1900’lü yılların başından beri fakir köylülerin ve işçilerin Çarlık rejimine karşı giriştikleri çalışmalar, özellikle Vladimir İlyiç Lenin’in çabaları ile ülke geneline yayılmıştı.  1905’te ayaklanmış olan işçiler ve köylüler Petersburg’da ve Moskova’da İşçi Meclisleri’ni kurmayı başarmışlardı.  Rusya’nın İtilaf Devletleri’nden gereken yardımı alamaması …

Daha Fazlasını Oku

Rusya’da Basmacı Hareketi

Basmacı Hareketi Baskın yapan, hücum eden manasına gelir.1918 yılında Rusların Milli Hokand Hükümetini devirmesiyle ortaya çıkan ve amaçları Türkistan’ı Ruslardan kurtarmak olan hareketin genel ismidir. Hokand kentinde başlayan bu hareket zamanla tüm Türkistan’a yayıldı.1921 yılında Enver Paşa’nın Basmacı Hareketi’ne katılmasıyla mücadeleler şiddetlendi. Bu tarihlerde Ruslarda genel bir saldırıya geçince Korbaşı …

Daha Fazlasını Oku

Rusların Orta Asya’yı İstilası

Rusların Orta Asya’yı İstilası 20.yüzyılın başlarından itibaren Çarlık yönetimin baskılarına maruz kalan Türkler ve diğer uluslar 1905 yılında Rusya’ya karşı ayaklandılar. Özellikle Yusuf Akçura ve İsmail Gaspıralı önderliğinde 1905 yılında ‘Rusya Müslümanları I.Kongresi’ düzenlendi. Çalışmalar sonucunda Rus Meclisi Duma’ya temsilciler gönderildi. Bu temsilciler arasında yaptığı çalışmalarla ün kazanan Ufa Müslümanlarının …

Daha Fazlasını Oku

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Özeti

6.SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER DERS NOTLARI   1.Demokrasi: Halkın kendi kendini yönetmesine denir.Halk kendi yöneticilerini kendisi seçer.   2.Demokrasinin Temel İlkeleri: Milli egemenlik, hürriyet ve eşitlik, siyasi partiler.   a.Milli Egemenlik: Demokraside egemenlik millete aittir.Millet bu hakkını temsilcilerini kullanarak seçer.Yönetenler,gücünü milletten alır.   b.Hürriyet ve Eşitlik: Hürriyet ; başkalarına zarar vermeden …

Daha Fazlasını Oku

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Bölgemizi Tanıyalım Kavramlar ve Tanımları

SOSYAL BİLGİLER 5.SINIF 2.ÜNİTE BÖLGEMİZİ TANIYALIM Haritanın Dili Bölge              : Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka Yer                 :Bulunulan, yaşanılan, oturulan bölge Yön                :Belli bir noktaya göre olan yer, taraf İklim ve İnsan Faaliyetleri …

Daha Fazlasını Oku

Sosyal Bilgiler 7.Sınıf Türk Tarihinde Yolculuk Ünite Kavramları

SOSYAL BİLGİLER 7.SINIF 3. ÜNİTE TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK Beylikten Devlete Osmanlı’nın Kuruluşu İskân              : Yurtlandırma Siyasi Güç     Siyasi: Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış Güç: Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet, efor Kanıt              : Bir şeyin doğruluğu, …

Daha Fazlasını Oku

TÜRK DEVLETLERİNDE YÖNETİM ŞEKLİ VE EGEMENLİK ANLAYIŞINDAN ÖRNEKLER

TÜRK DEVLETLERİNDE YÖNETİM ŞEKLİ VE EGEMENLİK ANLAYIŞINDAN ÖRNEKLER Egemenlik (Hâkimiyet); egemen olma, hâkimlik, üstünlük, anlamlarına gelir ve hükmeden, emreden, buyuran, buyruğunu yürütebilen üstün gücü ifade etmek için kullanılır.    Eski Türk hukuk kurallarına göre “devlet, hanedan üyelerinin ortak mirasıdır, malıdır“. Devlet kavramı, millet, ülke, egemenlik ve örgütlenme öğelerini kapsar. İktidara sahip …

Daha Fazlasını Oku

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Özet

ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR SALTANATTAN EGEMENLİĞE SALTANATIN KALDIRILIŞ SEBEPLERİ àMilli egemenlik anlayışına ters olması àSaltanat yönetimine gerek kalmayışı (21 Anayasası) àLozan konferansı’na Osmanlı temsilcisinin de çağrılışı àPadişah ve İstanbul hükümeti’nin Kurtuluş Savaşı sırasında takındığı tavır àİki hükümetin bulunmasının iki başlılığa sebep olması Saltanatın Kaldırılışını Hızlandıran ( Zemin hazırlayan) Olay: Lozan’a …

Daha Fazlasını Oku

BELGELERLE İNSAN HAKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

İNSAN HAKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ (BELGELER) : – Günümüzdeki insan haklarının oluşması kolay olmamıştır. İlk çağlarda insanların çoğu hakları yoktu. Krallar ve diğer yöneticiler istediği gibi davrana biliyor ve insanlar köle olarak satılabiliyordu. Zamanla demokrasi ve insan hakları gelişti ve günümüzdeki insan hakları oluştu. 1. Hammurabi Yasaları(MÖ .1795-1750) : Tarihte bilinen …

Daha Fazlasını Oku