Başlangıç / Ders Notları (sayfa 29)

Ders Notları

Sosyal bilgiler dersine ait bütün sınıfların konu özetlerine bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Yaşayan Demokrasi Ünitesi Test Soruları

Yaşayan Demokrasi Testleri   1. İlk Türk devletlerinde kurultay adı verilen ve yönetimde etkili olan bir meclis vardı. Bu mecliste siyasi, askeri ve mali konular görüşülür ve karara bağlanırdı. Kurultay hükümdarı ailesi, eş, devletin ileri gelenleri ve boy beylerinin katılımıyla oluşurdu.    Bu bilgilere göre kurultay ile ilgili olarak aşağıdaki …

Daha Fazlasını Oku

TARİHTEN GÜNÜMÜZE DEMOKRASİNİN GELİŞİMİ

TARİHTEN GÜNÜMÜZE DEMOKRASİNİN GELİŞİMİ : 1. M.Ö. 450 —Demokrasi ilk olarak “ Atina”(Yunanistan)’da doğmuştur. 2. M.S. 212 —Roma imparatorluğunda tarihte ilk kez herkese vatandaş olma hakkı tanınmıştır. 3. M.S 1215 – İngiltere Kralı Yurtsuz John “Manga Carta Libertatum” ( Büyük Özgürlük Bildirisi)ni yayınlayarak kralın yetkilerini azda olsa kısıtladı. 4. 18.YY …

Daha Fazlasını Oku

DEMOKRASİNİN SERÜVENİ DEVLET YÖNETİM ŞEKİLLERİ

DEVLET YÖNETİM ŞEKİLLERİ : 1) Monarşi (Mutlakıyet): Tek kişinin egemenliğine dayanan yönetim biçimidir. Bu yönetimde bir kişinin sözü geçerli olur ve yöneticiler hep aynı sülaleden gelir.Yöneticiler Kral,İmparator,padişah olarak adlandırılır. 2) Oligarşi: Bir grubun veya bir zümrenin yönetim şeklidir.Halkın egemenliği yoktur. 3) Teokrasi: Ülkenin dini kurallara göre yönetilmesidir. Halkın egemenliği yoktur. …

Daha Fazlasını Oku

II.DÜNYA SAVAŞINDA TÜRKİYE’NİN TUTUMU

     II.DÜNYA SAVAŞINDA TÜRKİYE’NİN TUTUMU İkinci Dünya Savaşı’nda müttefikler de Mihver Devletleri de Türkiye’ye kendi yanlarında savaşa girmesi konusunda baskı yaptılar. Ama Türkiye yeni kazandığı bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumakta kararlıydı. Bu nedenle Atatürk’ün “Yurtta Barış , Dünyada Barış” ilkesini temel aldı ve savaş dışında kalıp, tarafsızlık politikası izledi. …

Daha Fazlasını Oku

TOPLUMDA DEVLET DESTEĞİ (DEVLETÇİLİK)

Kazanım: Devletçilik ilkesinin devlete siyasi, sosyal ve kültürel alanda yüklediği görevleri açıklar. Ulusal ve uluslararası faktörlerin devletçilik ilkesinin benimsenmesindeki etkisini değerlendirir. Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda ülkemizin durumu ekonomik açıdan çok kötüydü. Halkın elinde sermaye yoktu. Sanayi altyapısı yetersizdi. Ticaret ve demiryolları yabancıların elindeydi. Bu yüzden halkın kendi başına ekonomik kalkınmayı …

Daha Fazlasını Oku

Laiklik

LAİKLİK Kazanım: Laiklik ilkesinin devlet yönetimi, hukuk ve eğitim sistemi ile sosyal alanda meydana getirdiği değişimlerden yola çıkarak bu ilkenin temel esaslarını fark eder. Laiklik, toplumsal hayatı düzenleyen hukuk kurallarının dine değil akla, bilime dayandırılması ve kişisel vicdan hürriyetinin sağlanmasıdır. Laiklik her türlü inanca saygılı olmayı gerektirir. Laiklik ilkesinin benimsenmesiyle …

Daha Fazlasını Oku

ATATÜRK’ÜN LAİKLİK İLE İLGİLİ SÖZLERİ

“Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine özgü siyasal bir fikre sahip olmak, seçtiği dinin gereklerini yapmak veya yapmamak hak ve özgürlüğüne sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına egemen olunamaz. Vicdan özgürlüğü sınırsız ve sataşılmaz, bireyin doğal haklannın en önemlilerinden tanınmalıdır.” (Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 192.) “Müslümanlık, aslında …

Daha Fazlasını Oku

İNKILAP TARİHİ 3.ÜNİTE: ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR BİLGİ

3.ÜNİTE: ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR BİLGİMATİK *       Saltanatın kaldırılmasında Lozan Barış Görüşmelerine hem İstanbul Hükümetinin hem de TBMM’nin çağırılması etkili olmuştur. *       Saltanatın 1 Kasım 1922’da kaldırılması ile Milli Egemenlik anlayışı güçlenmiştir. *       Kurtuluş Savaşında zaferimiz ve bağımsızlığımız Lozan Barış Antlaşması ile tescil edilmiştir. *       Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan …

Daha Fazlasını Oku

Özel Konum ve Matematik Konum

COĞRAFİ KONUM Dünya üzerinde her hangi bir yerin bulunduğu alana coğrafi konum denir. Coğrafi konum ikiye ayrılır: – Özel Konum (Jeopolitik Konum) – Matematik Konum a)     Özel Konum (Jeopolitik Konum) Yeryüzündeki her hangi bir yerin kıtalara, denizlere, boğazlara, sınır komşularına, önemli ticaret merkezlerine, yer altı ve yer üstü zenginliklerine göre …

Daha Fazlasını Oku