Başlangıç / Ders Notları (sayfa 30)

Ders Notları

Sosyal bilgiler dersine ait bütün sınıfların konu özetlerine bu bölümden ulaşabilirsiniz.

HZ MUHAMMED DÖNEMİ YAPILAN SAVAŞLAR

HZ MUHAMMED DÖNEMİ YAPILAN SAVAŞLAR a)  BEDİR SAVAŞI (624) Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılan ilk savaştır. İslam Devleti’nin kazandığı ilk savaştır. b)  UHUD SAVAŞI (625) Mekkeli müşrikler Bedir Savaşı’nın öcünü almak istemişlerdir. Askerlerin Hz. Muhammed’in sözünü dinlememesi sonucu savaşı Mekkeli müşrikler kazanmıştır. İslam Devleti’nin yenildiği ilk savaştır. b)  HENDEK …

Daha Fazlasını Oku

CUMHURİYET DÖNEMİ TARIM ALANINDA GELİŞMELER

TARIM ALANINDA GELİŞMELER Aşar Vergisi kaldırıldı. (1925) –    Böylece köylünün üzerindeki ağır vergi yükü kaldırılarak Halkçılık ilkesi yürürlüğe konmuş ve köylünün cumhuriyet yönetimine karşı bağlılığı artırılmıştır. Atatürk Orman Çiftliği kuruldu. (1926) –    1925 yılında Atatürk’ün Ankara’da modern bir çiftlik kurulması için verdiği talimatla kurulmuştur. Toprak Reformu Yasası çıkarıldı. (1929) –    …

Daha Fazlasını Oku

Sosyal Bilgiler 6.sınıf Abbasi Devleti Dönemi

ABBASİLER DEVLETİ û Abbasi Devleti’nin kurucusu Ebul Abbas Abdullah’tır. HARUN REŞİT VE OĞULLARI DÖNEMİ (763 – 842) Abbasi Devleti’nin en parlak zamanı “Harun Reşit ve Oğulları dönemidir.” Harun Reşit’in oğulları Memun ve Mutasım’dır. MEMUN DÖNEMİ (809 – 833) Bu dönemde: û Bağdat’ta “Beytül Hikme” adlı bir medrese açılmıştır. û Bağdat’ta …

Daha Fazlasını Oku

SALTANATIN KALDIRILMASI

SALTANATIN KALDIRILMASI ( 1 KASIM 1922 ) Saltanatın kaldırılmasının en önemli nedeni: TBMM tarafından kabul edilen “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesinin padişahlıkla çelişmesidir. Saltanatın kaldırılmasını hızlandıran olay: Lozan Konferansı’na itilaf devletlerinin hem TBMM’yi hem de Osmanlı Hükümeti’ni davet ederek Türk Heyeti arasında çatışma çıkararak durumdan faydalanmak istemesi TBMM tarafından bu …

Daha Fazlasını Oku

FRANSIZ İHTİLALİ NEDENLERİ VE SONUÇLARI

FRANSIZ İHTİLALİ (1789) 18. yüzyılın sonlarına doğru 1789 yılında Fransa’da halk tarafından krallık yönetimine karşı büyük bir isyan başlatılmıştır. Tarihe Fransız İhtilali olarak geçen bu isyan, sosyal ve siyasal sonuçları bakımından dünya tarihine önemli katkılarda bulunmuştur. Fransız İhtilali’nin sonuçları Bağımsızlık, milliyet, eşitlik, hürriyet, adalet gibi kavramlar ortaya çıktı.  Eşitlik, hürriyet, …

Daha Fazlasını Oku

Sosyal Bilgiler 7.Sınıf Türk İslam Bilgileri

TÜRK İSLAM BİLGİNLERİ HAREZMÎ (780 – 850) • Harezmî, Harezm bölgesinin Hive şehrinde doğdu. • Matematik alanındaki çalışmaları ile cebirin temelini oluşturmuştur. • Cebir sözcüğü de Harezmî’nin “El’Kitab’ül-Muhtasar fi Hısab’il Cebri ve’l-Mukabele” (Cebir ve Denklem Hesabı Üzerine Özet Kitap) adlı eserinden gelmektedir. Bu eser aynı zamanda doğu ve batının ilk …

Daha Fazlasını Oku

Coğrafi keşifler nedenleri ve sonuçları

COĞRAFİ KEŞİFLER Avrupalıların 15. yüzyılın başlarında yeni ticaret yolları bulmak için başlattıkları keşif hareketlerine “Coğrafi Keşifler” adı verilir. Coğrafi Keşiflerin Sebepleri Pusulanın kullanılması ve gemicilik sanatındaki ilerlemeler Coğrafya bilgisinin geliştirilmesi cesur gemicilerin yetişmesi Ticaret yollarının (İpek ve Baharat Ticaret Yolları) Osmanlı Devleti’nin eline geçmesi Doğu ülkelerinin zenginliği ( Marco Polo’nun …

Daha Fazlasını Oku

ATATÜRK DÖNEMİ İÇ POLİTİKA ÇALIŞMALARI

ATATÜRK DÖNEMİ İÇ POLİTİKA ÇALIŞMALARI 23 Nisan 1920’de açılan I. TBMM, 1 Nisan 1923’e kadar görev yapmıştır. Bu meclis döneminde: –     Düşman yurttan çıkarılmıştır. –     Misakı Milli gerçekleştirilmiştir. –     Ulusal bağımsızlık gerçekleştirilmiştir. –     Saltanat kaldırılarak ulusal egemenlik gerçekleştirilmiştir. I. TBMM çok güç koşullar altında görev yapmış ve oldukça yıpranmıştı. Bu …

Daha Fazlasını Oku

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI’NDAN KALAN SORUNLAR

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI’NDAN KALAN SORUNLAR Boğazlar Komisyonu’nun kurulması, milli egemenliğimizi sınırlandırıcı bir unsur olmuştur. Bu sorun 1936’da imzalanan “Montrö Boğazlar Sözleşmesi” ile çözülmüştür. Türkiye – Irak sınırı çizilememiştir. Musul’un alınamaması ile Misak-ı Milli’den taviz verilmiştir. Türkiye – Suriye sınırı Lozan Antlaşması’na göre sınırlarımız Hatay dışında kalmıştır. Bu sorun 1939’da yapılan …

Daha Fazlasını Oku

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI

  LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI Bu antlaşmaya göre: 1.  Türk – Yunan sınırı Meriç Nehri olarak belirlenmiştir. 2.  Bozcaada ve Gökçeada Türkiye’ye, On iki Ada ise İtalya’ya bırakılmıştır. İtalya, II. Dünya Savaşı’ndan sonra On iki Ada’yı Yunanistan’a bırakmıştır. 3.  Yunanistan savaş tazminatı olarak Karaağaç’ı Türkiye’ye vermiştir. 4.  Kapitülasyonlar tamamen kaldırılmıştır. 5. …

Daha Fazlasını Oku