Başlangıç / Ders Notları (sayfa 30)

Ders Notları

Sosyal bilgiler dersine ait bütün sınıfların konu özetlerine bu bölümden ulaşabilirsiniz.

İyonlar

İYONYALILAR ( MÖ 1200 – MÖ 700 ) İyonyalılar Devleti, MÖ 1200’lerde İzmir ve çevresinde kurulmuştur. Başkentleri yoktur. Şehir devletleri şeklinde yani “feodal” sistemle yönetilmişlerdir. § En önemli şehir devletleri: İzmir, Efes ve Milet’tir. BİLGİ NOTU: Şehir devletleri şeklinde yönetildikleri için siyasi birlik sağlayamamışlardır. İyonyalılar deniz ticaretine önem vermişlerdir. § …

Daha Fazlasını Oku

Büyük ve Küçük Ölçekli Harita Özellikleri ve Farkları

ÖLÇEKLERİNE GÖRE HARİTALAR 1. Büyük Ölçekli Haritalar a. Plânlar: • Ölçeği 1/20.000′e kadar olan haritalardır. Şehir imar plânları, kadastro haritaları bu türdendir. b. Topografya Haritaları: • Ölçeği 1/20.000 ile 1/200.000 arasında olan haritalardır. Ulaşım haritaları ile topografik, jeolojik, morfolojik haritalar bu türdendir. BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ ŞUNLARDIR: – Paydası …

Daha Fazlasını Oku

COĞRAFYA’NIN YARARLANDIĞI BİLİM DALLARI

  COĞRAFYA’NIN YARARLANDIĞI BİLİM DALLARI Jeofizik: Yeryüzünün fiziksel özelliklerini inceleyen bilim Jeoloji: Yer kabuğunun yapısını ve çeşitli özelliklerini inceleyen bilim Jeomorfoloji: Yer şekillerinin oluşum ve dağılışını inceleyen bilim Astronomi: Gök cisimlerini inceleyen bilim Hidroloji: Suları inceleyen bilim Biyoloji: Canlılar inceleyen bilim Zooloji: Hayvanlar âlemini inceleyen bilim Botanik: Bitkileri inceleyen bilim …

Daha Fazlasını Oku

DEMOKRASİ’NİN TEMEL PRENSİPLERİ

1. MİLLİ EGEMENLİK (ULUSAL HÂKİMİYET) • Devlet yönetiminde hâkimiyetin millete ait olmasıdır. • Milletin temsilcilerinden oluşan organa “meclis” ya da “parlamento” denir. 2. HÜRRİYET ve EŞİTLİK • Hürriyet: Kişinin başkalarının haklarına zarar vermeden istediklerini serbestçe yapabilmesi olarak ifade edilir. • Eşitlik: Herkesin din, ırk, cinsiyet ayrımı olmaksızın kanun önünde aynı …

Daha Fazlasını Oku

TÜRK TARİHİNDE DEMOKRASİ’NİN GELİŞİMİ

TÜRK TARİHİNDE DEMOKRASİ’NİN GELİŞİMİ • Türkler tarih boyunca devlet yönetiminde “hoşgörü” politikasını uygulamıştır. • Demokrasi alanındaki önemli belgeler şunlardır:  Senedi İttifak (1808) II. Mahmut ile Ayanlar arasında imzalanan ve padişahın yetkilerini sınırlandıran belgedir.  Tanzimat Fermanı (1839) Kanun gücünün üstünlüğü ilkesi benimsenmiştir.  Tanzimat Fermanı (1839) Kanun gücünün üstünlüğü …

Daha Fazlasını Oku

SANAYİ ALANINDA GELİŞMELER

SANAYİ ALANINDA GELİŞMELER Sanayi ve Maadin Bankası kuruldu. (1925) Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarıldı. (1927) –    Özel teşebbüsü sanayi alanına çekmek için çıkarılan bu yasa, özel girişimcilerin elinde yeterli sermaye birikiminin olmamasından başarıya ulaşamadı. –    Özel teşebbüs yetersiz olduğundan 1930 yılından itibaren Devletçilik ilkesi uygulanmıştır. I. Beş Yıllık Kalkınma Planı kabul …

Daha Fazlasını Oku

HZ MUHAMMED DÖNEMİ YAPILAN SAVAŞLAR

HZ MUHAMMED DÖNEMİ YAPILAN SAVAŞLAR a)  BEDİR SAVAŞI (624) Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılan ilk savaştır. İslam Devleti’nin kazandığı ilk savaştır. b)  UHUD SAVAŞI (625) Mekkeli müşrikler Bedir Savaşı’nın öcünü almak istemişlerdir. Askerlerin Hz. Muhammed’in sözünü dinlememesi sonucu savaşı Mekkeli müşrikler kazanmıştır. İslam Devleti’nin yenildiği ilk savaştır. b)  HENDEK …

Daha Fazlasını Oku

CUMHURİYET DÖNEMİ TARIM ALANINDA GELİŞMELER

TARIM ALANINDA GELİŞMELER Aşar Vergisi kaldırıldı. (1925) –    Böylece köylünün üzerindeki ağır vergi yükü kaldırılarak Halkçılık ilkesi yürürlüğe konmuş ve köylünün cumhuriyet yönetimine karşı bağlılığı artırılmıştır. Atatürk Orman Çiftliği kuruldu. (1926) –    1925 yılında Atatürk’ün Ankara’da modern bir çiftlik kurulması için verdiği talimatla kurulmuştur. Toprak Reformu Yasası çıkarıldı. (1929) –    …

Daha Fazlasını Oku

Sosyal Bilgiler 6.sınıf Abbasi Devleti Dönemi

ABBASİLER DEVLETİ û Abbasi Devleti’nin kurucusu Ebul Abbas Abdullah’tır. HARUN REŞİT VE OĞULLARI DÖNEMİ (763 – 842) Abbasi Devleti’nin en parlak zamanı “Harun Reşit ve Oğulları dönemidir.” Harun Reşit’in oğulları Memun ve Mutasım’dır. MEMUN DÖNEMİ (809 – 833) Bu dönemde: û Bağdat’ta “Beytül Hikme” adlı bir medrese açılmıştır. û Bağdat’ta …

Daha Fazlasını Oku

SALTANATIN KALDIRILMASI

SALTANATIN KALDIRILMASI ( 1 KASIM 1922 ) Saltanatın kaldırılmasının en önemli nedeni: TBMM tarafından kabul edilen “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesinin padişahlıkla çelişmesidir. Saltanatın kaldırılmasını hızlandıran olay: Lozan Konferansı’na itilaf devletlerinin hem TBMM’yi hem de Osmanlı Hükümeti’ni davet ederek Türk Heyeti arasında çatışma çıkararak durumdan faydalanmak istemesi TBMM tarafından bu …

Daha Fazlasını Oku