Başlangıç / Rehberlik (sayfa 10)

Rehberlik

rehberlik evraklarına, planlara, etkinliklere burada

Okuma Teknikleri

Okuma, öğrenmede başlıca araçlardan biridir. Okuma ferdin bilgi düzeyini artırır ve yeni düşünce imkânları sunarak genel kültürünü geliştirmesini sağlar. Öğrenmenin en belirgin ve en hızlı araçlarından biri okumadır. Etkili bir okuma okunan metnin özelliğine göre çeşitli okuma tekniklerinin yakından tanınıp uygulanmasını gerektirir. Etkili okumak için, öğrencinin okumanın önemini ve gerekliliğini …

Daha Fazlasını Oku

Okuma Öncesi Hazırlık

İnsanlar niçin okuma ihtiyacına hissettiğini belirlemelidir. Okunan kitaplar kelimeler için değil, düşünceler için okunmalıdır. Okuma iki türlüdür. Bilinesi, hayatı okuma, hayattaki günlük olaylardan ve gelişmelerden dersler çıkarma ve hisseler kapma. İkincisi ise, her gün sistemli ve düzenli bir şekilde okuma alışkanlığı edinmektir. Kitaplar, ilaçlar gibidir. Kimisi insana şifa verir, kimisi …

Daha Fazlasını Oku

Not Alma Yöntemi

Dinleme yalnız okulda değil, toplumca yaşamanın her alanında aynı oranda geçerli bir etkinlik türüdür. Öğrenme olayının gerçekleşmesinde dinleme önemli bir özellik taşır, iyi dinlemek ve not almak sadece eğitimin değil, hayat başarısının da temel taşıdır. Not almak, öğrenmenin en etkili yöntemidir. Not almak, bir konuyla ilgili bilgilerin özetlenerek ileride kullanılmak …

Daha Fazlasını Oku

Niçin Okuruz

Okuma basılı mesajları duyu organlarıyla algılayıp, bunları yorumlama ve anlamlandırma amacıyla, zihnimizin duyu organlarıyla birlikte yaptığı bir etkinliktir. Fertleri, gerçek anlamda okuyan toplumlar, ileri ve medeni toplum olurlar. Bilgi çağı denilen çağa uyum sağlamada şansları artar. Unutmayalım ki bilgilerimizin % 80’ini okuyarak elde ederiz, insan zihni, bir intiba deposudur. Bu …

Daha Fazlasını Oku

Eğitimi Destekleyen Güçler

Hızlı bir değişimin gerçekleştiği dönemlerdeyiz, ilk çağlarda kas gücüyle topluma hakim olan bir anlayış, yerini ekonomide güçlü olan zenginlere kaptırdı. Bilgisayar ve teknolojinin gelişmesiyle zenginler, yerlerini bilgili insanlara bıraktı. Günümüzde ise, bilgisayar en çabuk ulaşabilen, bilgi üreten ve pazarlayan bir anlayışın hakim olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle eğitimde de değişimi yaşamak …

Daha Fazlasını Oku

Öğretim Metot Çeşitleri

Metotlu çalışma, başarılı olmanın önemli bir özelliğidir. Eğitimcilerin uygulayacağı metotlar, öğrencilerin özelliklerine göre uygulanmalıdır. İnsanlara akıl seviyelerine uygun davranıp, hitap edinifadesi Peygamberimizin önemli bir hatırlatmasıdır. Öğrencinin zekâ yapısı, algılaması dikkate alınarak farklı metotlar uygulanmalıdır. Öğretim metotları mantıkidir, ekonomiktir, estetiktir. Şahsiyetle ilgilidir. Öğrenci için en tutarlı, en akılcı yöntemin bilinip uygulanması …

Daha Fazlasını Oku

Sosyal Bir Ailenin Özellikleri

Sosyal Bir Ailenin Özellikleri İnsan, toplumda hem saygınlık kazanma hem de yerini ve rolünü belirleme ihtiyacı duyar. Toplumsal uyum geniş ölçüde bu ihtiyacın karşılanma-  sına bağlıdır. Toplumda sosyal bir kimlik kazanma ölçüsü de ferdin çevresindeki kişilerle ilişkiler kurup sürdürebilmesi, grup çalışmalarına katılabilmesi, yapıcı olması, sorumluluk yüklenebilmesi ve birlikte yaşamanın getirdiği …

Daha Fazlasını Oku

Eğitimde Değişimi Engelleyici Güçler

Eğitimde değişimi destekleyen güçler olduğu gibi engelleyen güçler de bulunmaktadır. –              Değişimin nasıl başarılacağına dair bilgisizlik ve tembellik, –              Gelenekler, –              Korku, –              Konfor düzeyi, –              Liderlik ve süreç hataları, –              Ortak odak yoksunluğu, –              Toplum desteğinden yoksunluk, –              Kaynak yetersizliği, –              Tüm öğrencileri kabul etmek, –              Zaman yetersizliği değişimi …

Daha Fazlasını Oku

Kitap Seçimi

Okuma ve yazmaya yeni başlayan öğrencilere yönelik kitap seçiminde anne ve babaların ve eğitimcilerin oldukça dikkatli davranmaları gerekmektedir. Bu seçim çocukların okumaya karşı olan ilgilerini olumlu veya olumsuz etkiler. Bunu bir ömür boyu düşünürsek işin önemi daha da iyi anlaşılır. Kitaplar ilaçlar gibidir. Şifa vereceği gibi zehirleyebilir de. Kitap seçimi …

Daha Fazlasını Oku

Konuşma Yöntemi

Konuşma ciddi bir sorumluluktur. Her insanın belli bir topluluk karşısında konuşması günlük yaşantının bir parçasıdır. Herkes zaman zaman topluluk karşısında konuşma yapar. Kişinin konuşmalarındaki başarısı, yaptığı işte ilerlemesi açısından etkili olmaktadır. Dersini iyi anlatan öğretmen, tıpkı iyi bir konuşma ile insanları harekete geçiren kişi gibidir. Öğrencilerin bakış açılarını genişletmek, ilham …

Daha Fazlasını Oku