Başlangıç / Rehberlik (sayfa 3)

Rehberlik

rehberlik evraklarına, planlara, etkinliklere burada

Yeni Liderlik Yaklaşımları

Yeni Liderlik Yaklaşımları  1) KÜLTÜREL LİDERLİK : Kültürel lider; kültürü tüm öğeleriyle bilen ve değerlendiren, bir süreç olarak, kültürün yeniden şekillenmesi ve yaratılmasında geliştireceği vizyon ve ortaya koyacağı yeni değerlerle etkin rol oynayabilen kişidir. Bu nedenle lider, kültürel çevreye yeni anlamlar katan bir kültür öğesidir. Gelişmiş örgütlerde kültür, liderin duygu …

Daha Fazlasını Oku

Etkili Okul Yönetimi Ve Liderlik

Etkili Okul Yönetimi Ve Liderlik   Eğitimde hedeflenen amaçların gerçekleştirilmesi, okulun iyi örgütlenmesine ve iyi yönetilmesine bağlıdır.  Okul yöneticilerinin, okulun insan ve madde kaynağının eş güdümlenmesinden sorumlu olmaları nedeniyle, özellikle kendi kontrolleri altında olan değişkenleri etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayarak eğitimin niteliği üzerinde önemli rollerinin olduğu düşünülebilir.   Okulların kalitesi, …

Daha Fazlasını Oku

OKULDA DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK

DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK : v  Dönüşümcü liderlik kavramı, ilk olarak 1978 yılında siyaset bilimci James MacGregor Burns tarafından etkileşimci liderlik kavramı ile birlikte kullanılmıştır. Daha önceki 20 yılın “İşe Yönelik Liderlik” olarak nitelendirilen liderliğine bir tepki olarak ortaya atılmıştır. v  Bir kişinin dönüşümcü lider olabilmesi için, öncelikle izleyicilerinin olması ve bunların …

Daha Fazlasını Oku

EĞİTİM-ÖĞRETİM LİDERLİĞİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM LİDERLİĞİ YÖNETİM VE LİDERLİK v  Yönetim;insan gücü,bilgi,teknoloji,mali ve fiziki olanaklar gibi kurumun sahip olduğu kaynakların amaçları gerçekleştirmek için kullanım işidir ve kurumsal bir yetkiye dayanır. v  Yönetimin ilgi ve faaliyet alanı insandır. v  Yönetici;başkaları tarafından o pozisyona getirilmiş,başkaları adına çalışan,önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak için işleri planlayan,uygulayan ve denetleyen kişidir.Yönetici,sorumluluklarını …

Daha Fazlasını Oku

Öğrencilerin Öğretmenleri Hakkında Söyledikleri

Öğrencilerin Öğretmenleri Hakkında Söyledikleri Öğretmen ve öğrenci hakkında oldukça sıcak ve samimi ilişki vardır. Karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı bu ilişki beraberinde başarıyı getirir. Öğrenciler öğretmenlerini sevmelerine rağmen onlarla ilgili düşüncelerini ifade etmekten de geri kalmazlar. Öğretmenlerinden bazen şikâyet, bazen taklit, bazen de övgüyle bahsederler. Genelde öğrencilerin öğretmenler hakkında söyledikleri …

Daha Fazlasını Oku

Özgüvenin Temelinin Atılması İçin Öneriler

Özgüvenin Temelinin Atılması İçin Öneriler Çocukların bulundukları ortamlarda özgüvenin, benliğin öne çıkmasında eğitimcilerin sorumlulukları ve davranışları oldukça önemlidir. Çocuğun özgüven kazanmasında çevrede ve yaşantısında karşılaşacağı zorlukları aşabilmede onlara rehberliğin ciddi bir yeri vardır. Bu nedenle özgüvenin teme-linin atılabilmesi için şunları unutmayın –              Çocuklarınıza onları ne kadar sevdiğinizi söyleyin. –              Çocuğunuzu …

Daha Fazlasını Oku

Öğrencilerin Bilmeleri Gereken Ahlâki Kurallar

Öğrencilerin Bilmeleri Gereken Ahlâki Kurallar Her öğrenci öğrenim hayatına başladığı zaman tertemiz bir niyetle Allah’ın adını anarak başlamalıdır. Bunu düşünemeyen öğrencilere ise öğret-menleri rehberlik etmelidir. Okumanın gayesi karanlıktan aydınlığa geçip, hayatı anlamlı kılmaktır. İnsanlığa yararlı şeyler kazandırıp, zararlı alışkanlık ve davranışlardan kendini ve toplumunu korumak, kollamaktır. Öğrencilerin beden gelişmelerinin yanında …

Daha Fazlasını Oku

Sınavlarla İlgili Öneriler

Sınavlarla İlgili Öneriler Sınavlar bir okulun en önemli etkinliklerinden birisidir. Eğer yapılan çalışmalar ölçülüp değerlendirilemez ise, o çalışmaların amaçlara ulaşıp ulaşmadığı bilinmez. Bu, hem öğretmen yönünden, hem de öğrenci yönünden önemli ve gereklidir. Sınavlar genelde sözlü veya yazılı olur. Biz burada yazılı sınavları ele alacağız; çünkü sözlü sınavlarda öğretmen katı …

Daha Fazlasını Oku

Ödülün Yararları

Ödülün Yararları Ödül kavramı yaşadığımız toplumda bir nevi unutulmuş desek mübalağa olmaz Genelde anne ve babalar çocuklarını yönlendirirken hep olumsuzluklarla tehdit eder ve korkuturlar. Koşma düşersin, oynama kayarsın, eline batar, elini keser, kırarsın, kirletme, yırtma, çizme, karıştırma vb… Bütün bu olumsuz cümleler tatlı yönlendirici cümlelerle tanımlanabilir. Çocuk yalnız para, hediye …

Daha Fazlasını Oku

Öğrencilere Rehberlik

Öğrencilere Rehberlik Genelde her insanın mizacında paylaşma, yardımlaşma vardır. Tüm güzelliklerle donatılmış olsak bile bazı konularda bizlere rehberlik edenlere ihtiyaç duyarız. Öğrenciler eğitim yıllarında daima öğretmenlerin, anne ve babaların rehberliğine ihtiyaç duyarlar. Eğitimciler de genelde rehbere ihtiyaç duyarlar. iyi yönlendirilen, iyi motive edilen insanların çalışmalarını daha da ileri düzeye götürmemeleri …

Daha Fazlasını Oku