Başlangıç / Yönetmelik ve Mevzuat (sayfa 10)

Yönetmelik ve Mevzuat

Bu bölümde yönetmelik ve mevzuatlara ayrıca kariyer sınavları hakkında bilgiler bu bölümde yer almaktadır

TEOG Sınavında görev alan ve almayan öğretmenlerin ek ders ücretleri

Teog sınavında görev almayan öğretmenlerin ekdersleri normal olarak ödenecek. Görev alan öğretmenler ise her bir oturum için 5 saat görev alacaklar. Bu konu hakkında valiliğe gönderilen bir yazıyı paylaşıyorum. İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün Çorum Valiliğine gönderdiği resmi yazıda ; “1-Sorumluluk sınavında görevlendirilen öğretmenlerin bu görevleri karşılığında 5 saat ek ders …

Daha Fazlasını Oku

OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ

Amaç: Zorunlu eğitim kapsamındaki okul öncesi ve diğer öğrenci taşıma hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, bu amaçla taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şartlarını belirlemek, gerekli denetim hizmetlerini yapmaktır.       Kapsam Ve Dayanak: 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri …

Daha Fazlasını Oku

Kanun Hükmünde Kararname Ders Çalışma Notu Özet

652 SAYILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME   Amaç: Anayasa, 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma plan ve programları doğrultusunda milli eğitim hizmetlerini yürütmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Daha Fazlasını Oku

4735 İhale Sözleşmesi Kanunu Özeti

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU   v  İlkeler –          Bu kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde, ihale dokümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemez. –          Bu kanunda belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. –          Taraflar, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. İhale dokümanı …

Daha Fazlasını Oku

Bayrak Töreni Yönergesi Özet

Törenlerde Görev Ve Sorumluluklar ( Md 5 )   –          Bayrak törenleri, okul/kurum müdürünün denetim ve gözetiminde *  Müdür Yardımcısı *  Beden Eğitimi Öğretmeni *  Müzik Öğretmeni ile diğer görevli öğretmenlerce hazırlanıp yürütülür. Birleştirilmiş sınıflı okullarda bayrak töreni müdür yetkili öğretmen tarafından yapılır.   a)      Törenlere; –          Okul/kurum müdürü –          …

Daha Fazlasını Oku

Protokolde Kıyafet Frak, Smokin ve Jaketatay Ne Zaman Giyilir.

Protokol ve devlet geleneği gereği bazı durumlarda özel kıyafetler giyilir.Devlet işlerinde koyu kıyafet, frak, smokin ve jeketatay giyilir. Frak: Devlet başkanları onuran verilen yemeklerde, güven mektubunun verilmesinde, törenlerde, milli bayramlarda, gala, opera, balelerde giyilebilinir. Smokin: Akşam yemeklerinde gece toplantıların da giyilir. Jaketatay: Bir çeşit tören kıyafetidir.Gündüz  törenlerinde devlet başkanı kabullerinde, …

Daha Fazlasını Oku

Yazılı sonuçlarının duyurulmasında kurallar

Sonuçların duyurulmasında öğretmenlerin dikkat etmesi gereken unsurlar bulunmaktadır. Gününde teslim edilen proje ve performans yazılı notlarının 10 iş günü içinde okunması gerekmektedir. Yazılı kağıtlarının incelenmesi için öğrencilere teslim edilmesi gerekmektedir. Yazılı kağıtları bir yıl saklanır proje ve performanslar ise öğrencilere teslim edilir ve bir yıl saklanılması istenilir.Güzel projeler okulun yada …

Daha Fazlasını Oku

Öğrencilerin Devamsızlık ve İzin Bilgileri – Yönetmelik

İlköğretim kurumları yönetmeliğine göre öğrencilere bazı durumlarda 15 güne kadar toplu yada en az yarım gün olmak kaydı ile toplu ve parçalı izin verilebilir diyor. Özel haller, ölüm, deprem, doğal felaket vb. Öğrenci yurtdışında sosyal, kültürel, sportif,etkinlere katılacaksa velisi okula yazılı başvurusu ile öğrenci bu süre zarfında izinli sayılır. Öğrenci …

Daha Fazlasını Oku

Okullara Kayıt İçin Gerekli Bilgiler

İlköğretim okullarına kayıt için çocuk eylül ayı itibari ile 66 ayını doldurmuş olması gerekmektedir. 66 ayını doldurmuş çocuk için velisi kasım ayı sonuna kadar doktordan alacağı raporla birinci sınıftan kaydını anasınıfına alabilirler. 60-66 aylık çocuklar ise fiziki yapısının uygunsa velisinin yazılı istemi ile çocuğunu birinci sınıfa kaydettirebilir. Öğrenciler nüfus kaydının …

Daha Fazlasını Oku

Yazın Anasınıfı Açılır mı

Okul öncesi eğitim kurumları yönetmeliğine göre sanırım maddes 8. Şartlar ve koşullara göre açılabilir. 1.Velilerin isteği yanı sıra okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için yönetmelikte yazan belirli sayıda. 2.Her yaş gurubundan başvurunun olması. 3.Okul öncesi eğitim programı doğrultusunda çocukların öncelikli ihtiyaçlarına ve önem arz eden konular olmak üzere Vali tarafından onaylanan …

Daha Fazlasını Oku