Başlangıç / Ders Notları / I.Abdulhamit İSTİBDAT DÖNEMİ

I.Abdulhamit İSTİBDAT DÖNEMİ

1-Tüm özgürlükler askıya alınmış, tutuklamalar başlamıştır. Genç Osmanlılar çalışmalarını devam ettirebilmek için ülke dışına çıkmışlar ve orada devam ettirmişlerdir.
2-Osmanlı çok büyük toprak kayıplarına uğramış ve dağılma dönemi başlamıştır.
3-Hukuk alanındaki kargaşayı ortadan kaldırmak amacıyla 1876 -1878 yılları arasında Ahmet Cevdet paşa başkanlığında bir heyet Osmanlı medeni kanunu olan MECELLE yi hazırlamıştır. Fakat Mecelle İslami karekter taşıdığı için çözümde yetersiz kalmıştır.
4-1881’de Duyun-ı Umumiye (Genel borçlar İdaresi ) kurularak ekonomisi tamamen dışa bağımlı hale gelmiştir.
ÖNEMİ

I. MEŞRUTİYET DEVRİ DAHA SONRAKİ OLAYLARA ÖNCELİK ETMESİ YENİ FİKİRLERİN OLGUNLAŞMASI BAKIMINDAN ÖNEMLİDİR. BU DEVİR MUTLAKİYET VE İSTİBDADIN YIKILMASINI MÜMKÜN KILARAK 1325 ( 1909) ANAYASASINI VERMİŞ VE BÖYLECE HAKLARINI DAHA ÇOK GENİŞLETEN VE ONLARI ESASLI BİR TEMİNATA BAĞLAYAN YENİ BİR SİSTEM YARATILMASINI MÜMKÜN KILMIŞTIR.

Hakkında Veli Kuzu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.