Başlangıç / Ders Notları / Kavimler Göçü

Kavimler Göçü

KAVİMLER GÖÇÜ:

Asya Hun Devleti yıkıldıktan sonra, Çin hâkimiyetine girmek istemeyen Türklerin bir bölümü Balamir komutasında Hunlar 375 yılında Avrupa’ya gelmişlerdir. Türklerin geldikleri topraklarda Akdeniz çevresinde gelişmiş bir uygarlığa sahip olan Roma İmp. bulunmaktaydı. Roma’nın kuzey bölgelerinde “barbar” kavimler dedikleri Gepitler, Vandallar, Ostrogotlar ve Vizigotlar bulunmaktaydı. Hunlar önce bu barbar kavimleri yerlerinden ederek doğuya doğru harekete geçirdi. Harekete geçirilen bu barbar kavimlerin birbirini itmesi sonucu Avrupa’nın içlerine doğru bir göç harekâtı başladı. 375 yılında başlayan bu olaya Kavimler Göçü denir.

Sonuçları:

  1. Avrupa’nın içlerine göç eden bu barbar kavimler bugünkü Avrupa devletlerinin oluşmasına neden olmuştur.
  2. Avrupa’da Feodalite (Derebeylik) rejiminin doğmasına neden olmuştur.
  3. Roma İmparatorluğu bu göçlere dayanamayarak 395 yılında Doğu ve Batı Roma olarak ikiye ayrıldı.
  4. Batı Roma İmp. 476 yılında yıkıldı.
  5. Bu olay İlkçağın kapanmasına, Ortaçağın başlamasına neden olmuştur.
  6. Avrupa’da kilise önem kazandı. Skolastik (dine dayalı) düşünce gelişti.

Göç eden bu Türkler Avrupa Hun Devletini Kurdular.

Hakkında Veli Kuzu

3 yorumlar

  1. lütfen insanın içine bu yazıda istek gelmiyo biraz büyük olsun yazılar değilmi arkadaşlar

  2. Ayrıntıya pek girilmemiş inekler

  3. ben beğendim ayrıca taha son dediğin kelimeden dolayı utanmalısın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.