Başlangıç / Ders Notları / Lozan Barış Antlaşması’nın önemi

Lozan Barış Antlaşması’nın önemi

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI’NIN ÖNEMİ

 

Lozan Barış Antlaşması, Türkiye’nin Mondros ve Sevr ile elinden alınmak istenen topraklarını ve bu topraklar üzerindeki Türk milletinin bağımsızlığını geri getirdi ve millî sınırlar içinde yeni bir Türk devletinin varlığını sağladı. Türkiye, Birinci Dünya Savaşı’nın galibi ve Almanya’ya, Avusturya’ya, Bulga­ristan’a istediklerini dikte ettirerek yaptırmış olan İtilaf Devletlerini, bağımsız­lık savaşında yenerek Misakımillî’yi ve bağımsızlığını kabul ettirdi. Sevr ile yok edilmek istenen Türk varlığı, “Türk Mucizesi” ile Lozan’da bütün dünya­ya onaylatıldı. Sevr ile “Doğu Sorunu”nu dilediği gibi çözmek isteyen İngilte­re ve Fransa, Türkiye’nin gücü karşısında bu sorunun Türkiye’nin istediği bi­çimde çözümlenmesini kabul ettiler ve “Doğu Sorunu”, “Avrupa’nın Hasta Adamı” gibi sorunlar tarihe karıştı. Türkiye emperyalizme karşı silahlı bağım­sızlık savaşını kazandı ve bunu siyasal alanda da kabul ettirdi. Bu olay Ata­türk’ün dediği gibi bütün mazlum uluslara etki yaptı ve bağımsızlık inançları­nı kamçıladı. Hindistan’dan Arabistan’a, Kuzey Afrika’ya yaptığı bu etki sö­mürgeciliğin sonunu getirdi. İngiliz İmparatorluğu’nun çökmesini hazırlayan en büyük etken Türkiye örneği oldu. İngiltere, Türkiye’nin bağımsızlığını ka­zanmasının bütün sömürgelere yapacağı etkiyi bildiği için, başından beri Mil­lî Mücadele’nin amansız düşmanı kesilmişti ve Lozan’da da bunu sürdürdü.

Ergün AYBARS Lozan’da bütün dünya­ya onaylatıldı. Sevr ile “Doğu Sorunu”nu dilediği gibi çözmek isteyen İngilte­re ve Fransa, Türkiye’nin gücü karşısında bu sorunun Türkiye’nin istediği bi­çimde çözümlenmesini kabul ettiler ve “Doğu Sorunu”, “Avrupa’nın Hasta Adamı” gibi sorunlar tarihe karıştı. Türkiye emperyalizme karşı silahlı bağım­sızlık savaşını kazandı ve bunu siyasal alanda da kabul ettirdi. Bu olay Ata­türk’ün dediği gibi bütün mazlum uluslara etki yaptı ve bağımsızlık inançları­nı kamçıladı. Hindistan’dan Arabistan’a, Kuzey Afrika’ya yaptığı bu etki sö­mürgeciliğin sonunu getirdi. İngiliz İmparatorluğu’nun çökmesini hazırlayan en büyük etken Türkiye örneği oldu. İngiltere, Türkiye’nin bağımsızlığını ka­zanmasının bütün sömürgelere yapacağı etkiyi bildiği için, başından beri Mil­lî Mücadele’nin amansız düşmanı kesilmişti ve Lozan’da da bunu sürdürdü.

Ergün AYBARS Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, s. 602-603.<>< -->

Hakkında Veli Kuzu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.