Başlangıç / Ders Notları / Medya Okur Yazarlığı dersinde performans, ev ödevi, sunumlar ve yazılı görevler bilgi

Medya Okur Yazarlığı dersinde performans, ev ödevi, sunumlar ve yazılı görevler bilgi

l Yaratıcı Performanslar: Sergi, Sözlü Sunum, Drama, Dans, Şarkı Söyleme, Resim yapma, Otantik Ürünler

Öğrencilere kinestetik, sanatsal, müziksel, uzamsal vb. ilişkin anlamalarını ve becerilerini gösterme imkânı sağlar. Öğrencilerin farklı terminoloji gerektiren kavramlara ilişkin anlamalarını göstermelerine imkân sağlamak için yaratıcı performanslar kullanılabilir. Öğrencilerin grup problem çözme becerisini ve işbirliğini kullanmalarını değerlendirmek için işbirlikçi yaratıcı performans görevleri (drama, dans, şarkı, vb) kullanılabilir. Öğrenciler yaratıcı performans görevlerini sergilerlerken teknoloji kullanımı konusundaki yeterliliklerini göstermeleri konusunda teşvik edilmelidirler (sözlü sunum, dans, sergi, otantik ürün, drama vb.). Öğrencilere yaratıcı performans görevlerini yerine getirirken kendi bilgilerini göstermek için farklı öğrenme ve iletişim becerilerini kullanma fırsatı sağlanmalıdır. Otantik ürünler, sergiler vb. performans görevleri katılımcılık ve kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almak gibi konularda öğrencileri motive eder.

l Yazılı Görevler

Öğretmen tarafından öğrencinin ilerlemesi, öğrencilerin plan yapma, organize etme ve üretme becerileri hakkında bilgi veren yazılı ürünlerin toplanmasıdır. Bunlar bireysel ya da grup temelli olabilir. Yazılı raporlar sunularla birleştirilebilir ya da ayrı olarak değerlendirilebilir. Bu içerik, beceri gelişimi, göreve karşı öğrencilerin tutumunun yanı sıra yazılı materyalin oluşturulması sırasındaki öğrenme süreçlerini değerlendirmek için kullanılabilir. Araştırma raporları, makaleler, kompzisyonlar, denemeler, şiirler vb.

l Sunular

Sunular öğrencilerin bildiklerini ve kavradıklarını sözlü olarak diğer insanlarla aktarma yeterliliklerinin değerlendirilmesinde kullanılabilir. Ayrıca, öğrencilerin topluluk önünde konuşma, düşüncelerini, görüşlerini paylaşma ve savunma, sözlü ve sözsüz iletişim öğelerini kullanma gibi beceri ve yeterliliklerinin değerlendirilmesinde etkili ölçme ve değerlendirme araçlarıdır. Sunular bireysel ya da grup çalışması şeklinde olabilir. Bunlar yazılı ödevlerle de birleştirilebilir

l Ev ödevi

Ev ödevleri öğrencinin sınıf dışında tamamlaması gereken çalışmalardır. Sınıfta işlenecek konu hakkında bilgi toplamak ve önceden hazırlık yapmak da ödev olarak tanımlanabilir. Bu görevler verilen metni okuma, konu hakkında araştırma yapmak ya da sınıfta etkinlik sırasında kullanılacak materyalleri toplamak gibi etkinlikleri içerir

l Öz Değerlendirme ve Akran Değerlendirme

Öz değerlendirme ve akran değerlendirme öğrencilere öğrenmelerinin daha fazla sorumluluğunu almalarını sağlamaktadır. Öz değerlendirmede öğrenci kendi etkinlikleri hakkında düşünerek öğrenme hakkında öğrenirler. Akran değerlendirmede öğrenci diğer öğrencilerin etkinliklerine ilişkin düşünceleri ile öğrenmeyi öğrenir

Hakkında Veli Kuzu

Yorumlar

  1. ya özel yatımcılıktaki kapsama alanındaki genişlik ve darlıkları bana söylermisiniz lütfen

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.