Başlangıç / Ders Notları / MENGUCEKOĞULLARI BEYLİĞİ

MENGUCEKOĞULLARI BEYLİĞİ

II¬ MENGUCEKOĞULLARI BEYLİĞİ :
ı-Siyasi Tarih :
Mengücekoğlu Beyliği Alparslan’ın komutanlarından Mengücek Gazi tarafından Erzincan, Kemah, Divriği, Şebinkarahisar ve çevresinde kuruldu.
Mengücek Gazi’nin ölümünden sonra yerine oğlu İshak bey geçti.İshak Bey Artuklular ve Danişmentlilerle mücadele etti. ôlümünden önce ülkeyi üç oğlu arasında paylaştırdı.ôlümünden sonra ülke önce Erzincan, Kemah ve Divriği olmak üzere üçe ayrıldı(ıı42). Erzincan ile kemah kolları birleşince Beylik Erzincan-Kemah ve Divriği kolları olmak üzere varlığını devam ettirdi.
Erzincan-Kemah kolu Anadolu Selçuklu Sultanı I.Alaaddin Keykubat tarafından 1228’de ortadan kaldırıldı. Divriği kolu ise 1277’de Anadolu Selçuklularına bağlandı.
2-Kültür ve Uygarlık :
a)-Devlet Yönetimi :
Mengücekli hükümdarları ”Melik” ünvanını kullandılar. Divan bir danışma kurulu niteliği taşırdı.
Devlet örgütlenmesinde Anadolu Selçuklularını örnek aldılar.
b)-Ordu :
Mengücek Ordusu Türkmen Boylarından oluşuyordu. Düzen¬sizdi.Atlılardan oluşurdu.
c)-Dil ve Yazı :
Beyliğin resmi yazışma dili Farsça, halk dili ise Türk¬çe’dir.
d)-Toplumsal ve Ekonomik Yaşam :
Göçebe yaşamın yanında yerleşik yaşama da geçildi. Ana geçim kaynaklarını tarım, ticaret ve hayvancılık oluşturur.
Doğu Anadolu ticaret yolları üzerinde kurulan Beylik ticarete önem verdi. Bir çok ”Kervansaray” yapıldı .

Hakkında Veli Kuzu

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.