Başlangıç / Ders Notları / Mustafa Kemal Okuduğu Okullar

Mustafa Kemal Okuduğu Okullar

Mustafa Kemal Okulda

Mektep-iptidai;  ilkokul

Rüştiye;  ortaokul

İdadi-Sultani;  lise

âli; yüksekokul

Gazi’nin ailesi çocuklarının eğitimine önem veriyorlardı. Gazi’nin önce dini ağırlıklı eğitim veren mahalle mektebine yazılıp, kısa süre sonra modern-batılı tarzda eğitim yapan Şemsi efendi okuluna gitmiştir. Bu durum neyi kanıtlar?

Mustafa Kemal Okulda

Osmanlı ülkesinde eğitim birliği yoktur, 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde ağırlıklı olarak dinî derslerin verildiği medreselerin yanında Avrupa tarzında eğitim veren modern okullar, yabancı okullar ve azınlık okulları bulunuyordu.

Mustafa Kemal Okul Hayatı

Azınlık okulları ve yabancı okulların devlet denetimi dışında olması ve her okulun kendi müfredatını uygulaması, değer yargıları-dünyaya bakışları farklı nesillerin ortaya çıkışını ve toplumda kültür çatışmalarına yol açıyordu.

Mustafa Kemal’in Selanik sokaklarında gördüğü üniformalı subaylar, onun askeri okula yazılmasında etkili olacaktır.

Selanik Askeri Rüştiye’sinin ardından ­­Manastır Askeri İdadi’sine başladı. Başarılı bir öğrenci olan Mustafa Kemal, bu okulda sınıf arkadaşı Ömer Naci sayesinde edebiyat ve hitabete ilgi duydu. Bu ilgi onun kişiliğini nasıl etki etmiş olabilir?

Çok iyi bir hatip olarak askerlikte-siyasette ön plana çıkacak, ……………. olarak arkadaşları-Türk milleti tarafından benimsenecektir.

Edebiyata olan ilgisi sonucunda; şiir yazma denemelerinde bulundu. Ancak öğretmenlerinin, şiirin onu askerlikten uzaklaştıracağı yönündeki uyarıları üzerine bu hevesten vazgeçti.

Selanik’e izinli olarak döndüğünde Fransızca dersleri almıştır. Fransızcayı çok iyi okuyup-anlaması, onu nasıl etkilemiş olabilir?

mustafa kemal okulda

Avrupa’dan gelen fikirlere açık olmasını-etkilenmesini.  …………………. fikrini benimseyip, yeni Türk devletini bu fikirler(cumhuriyet, laiklik, milliyetçilik, inkılâpçılık…) doğrultusunda kuracaktır.

* Gazi’nin tarih dersine olan ilgisi, onun kişiliğini nasıl etkilemiş olabilir?

Vatansever-Türkçü bir kişinin tarihe ilgi duyması doğaldır.

1899’da İstanbul’da Harp Okuluna girmiş, ardından devam ettiği Harp akademisinden 1905’te Kurmay Yüzbaşı rütbesi ile mezun oldu. * Okulda ülke sorunları ile ilgilenmesi, düşüncelerini açıkça ifade etmesi, onun hangi kişilik özelliklerine sahip olduğunu göstermektedir?

Cesur, vatansever, duyarlı, bağımsızlığa düşkün, açıksözlü

Hakkında Veli Kuzu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.