Başlangıç / Ders Notları / Öğretmenlerin zorunlu hizmet bölgeleri değişiyor

Öğretmenlerin zorunlu hizmet bölgeleri değişiyor

Öğretmenlerin zorunlu hizmet bölgeleri değişiyor.2000 yılından bu yana uygulanan 3 bölge sistemi artık yürürlüğünü biticek.Bundan böğle zorunlu hizmet bölgeleri il yada ilçe bazında değilde hizmet edilen kurum bazında olacak.Türkiye’nin yaklaşık 3/2 zorunlu hizmet bölgesi olmasından dolayı öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri gayet zor yürüyordu.

Ayrıca  çok iyi bölgeler zorunlu hizmet bölgesi iken çok kötü yerlerde tam tersine zorunlu hizmet bölgesi kapsamı dışındaydı.Bu haksızlığın giderilmesi için yapılan değerlendirme toplantılarda.

Zorunlu hizmetin okullar bazında olması sonucuna varıldı.Örnek verecek olursak ilçe merkezindeki okul zorunlu hizmet kapsamında değil iken o ilçenin köyündeki okul zorunlu hizmet kapsamında olacak.

Şurayı dikkatli okuyunuz.

Halen uygulamada olan 3 hizmet birimi devam edecek fakat  ilçe sınıfları yerine eğitim kurumları yani okullar baz alınarak iller 6 hizmet birimine ayrılacak.Bu hizmet alanlarından I., II. ve III. Hizmet Alanlarında değerlendirilecek eğitim kurumlarının zorunlu çalışma yükümlülüğü dışında tutulması, IV., V. ve VI. Hizmet Alanlarında değerlendirilecek eğitim kurumlarının ise zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları olacak şekilde yeniden düzenlenmesi öngörülmüştür.

Peki bu sınıflamayı kim oluşturaacak?

İl, ilçe mill eğitim müdürlüklerinden temsilciler muhtarlar, il özel idareden temsilceler ve belediyelerden temsilcilerden oluşan bir kurul belirleyecek.Bu sınıflamayı belirlerken bir çok faktörü göz önüne alacaklar.Sosya kültürel durumu, ulaşım, ek ders durumu, lojman, okulun norm kadro htiyacı ve bu ihtiyacın ne kadar karşılandığı, daha önceden öğretmenlerin bu kurumda ne kadar kendi isteği ile kaldığı, coğrafi durum, nüfus gibi bir çok unsurlar göz önüne alarak belirlenecek.

Bu sınıflama her 3 yılda bir değiştirilecek.

Hakkında Veli Kuzu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.