Başlangıç / Etkinlik, Form ve Ödevler / Okulların ve Öğretmenlerin Yıl Sonu İşlemleri Listesi

Okulların ve Öğretmenlerin Yıl Sonu İşlemleri Listesi

1-      Dönemin son günlerinde öğrenci disiplin olayların artması ihtimaline karşılık nöbetçi öğretmenlerin nöbet konusunda daha dikkatli olmaları gerekir.

2-      Ders kesim gününe kadar derslere zamanında girilmeye devam edilecek, dönem sonu işlemleri derslerimizin olmadığı zamanlarda veya sınıfımızda yapılacaktır.

3-      Zümre öğretmenler kurulu  toplantıları(İKY Madde 95) e göre yapılmalı,Toplantı tutanakları ve Sene sonu  Ders kesme raporları(verilecek boş forma yazarak) ünitelendirilmiş ders planlarına bağlı olarak bitirilen –bitirilemeyen konular gerekçeleri  ile birlikte   bir örneği  en geç 17/06/2013 Pazartesi gününe   kadar   Müdür yardımcısı İsim gelecek a teslim edilmelidir.

4-      Şube Öğretmenler Kurulu (4-5-6-7-8 sınıflarda aynı şubede ders okutan öğretmenler)  11/06/2013 Salı günü toplanarak  öğrencilerin başarı durumlarını görüşecek ,bu görüşmelerde çocukların başarısını etkileyen  söz konusu bireysel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim  Kanunu , İlköğretim Kurumlar  Yönetmeliğinin  (madde 47) göz önünde bulundurmalı ,  öğrencilerin  başarı durumları değerlendirilecek, Karnelerin  verilmesi tarihlerinde  birliktelik  sağlanacaktır.

5-      Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu 2012/2013 Öğretim yılı çalışmalarını değerlendirerek faaliyet raporlarının bir örneğini Karar Defterine 14.06.2013 Cuma günü saat 17:00’ye kadar  yapıştıracaktır

6-      e- okulda  sorun yaşamamak için,Notlar,En geç  07.06.2013 Cuma  günü mesai bitimine kadar, öğretmenler tarafından E- okul sistemine , titizlikle kontrol edilerek  girilmelidir.

7-      e-Okul sistemine notlar girilirken, İ.K. yönetmeliğini 24 Aralık 2008 tarih ve  27090 sayısı ile yapılan değişiklik  maddeleri hükümlerine mutlaka riayet edilmelidir.

8-      Öğrenci davranış notları 1-4 sınıflarda sınıf öğretmenleri,5-6-7-8 sınıflarda derse giren öğretmenler tarafından işlenecek.

9-      Davranış notlarını giren öğretmen arkadaşlar e-okuldan raporlar menüsünden çıktı alarak okul idaresine onaylatmalıdırlar.

10-  Karnelerin  çıktısında sorun  yaşanmaması için, Karne notları raporlar menusünden  kontrol edilebilir.Eksik veya yanlışlar düzeltilmelidir. Takdir ve teşekkür alanlar kontrol edilerek sınırda kalanlar varsa sınıf öğretmenleri tarafından düzeltilmedir.

11-  Karne görüşleri sistemden girilmelidir.

12-  Öğrencilerin okuduğu kitap sayısı sınıf rehber öğretmenleri tarafından işlenecektir. Öğrenciler tarafından okunan kitapların hepsi mutlaka sisteme girilecek.

13-  Sosyal etkinlikleri tamamladı bölümü sınıf öğretmenleri tarafından işlenecektir.

14-   10.06.2013 Pazartesi günü not cetvellerinin çıktısının okul idaresinden alınarak kontrol edilip imzalanacaktır.

15-  Sınıf Gözlem formları 31/05/2013 tarihine kadar derse giren tüm öğretmenler tarafından doldurulacaktır.

16-   Karneler10/06/2013 Pazartesi  gününden başlayarak  yazılacaktır.

17-  Karne töreninden önce kesinlikle öğrencilere karne verilmeyecektir..

18-  Şube Rehber Öğretmenlerince Rehberlik faaliyet Raporları Aşağıda belirtilen üç ana başlık altında hazırlanarak  En geç 18/06.2013 Salı  günü mesai bitimine kadar okul Müdür Yardımcısı İsim gelecek a teslim edilecektir.

a)      Yıllık Çalışma planına alınıp yapılanlar

b)      Yıllık Çalışma planına alınıp yapılanlamayanlar (sebepleriyle)

c)      Yıllık Çalışma planına alınmayıp yapılanlar, teslim edilecektir.

19-  Tüm Kulübler Faaliyet raporlarını 18/06/2013 Salı günü  saat 15:00 e  kadar Müdür yardımcısı İsim gelecek a  teslim edilecek.

20-  Yazılı kağıtları tomarları düzgün paketlenmiş,  üzerinde o tomarda kaç kağıt bulunduğu  , sınıfları ,hangi döneme ait olduğu,,kaçıncı yazılı olduğu, belirtilmiş  bir şekilde tutanakla  13/06/2013 Perşembegünü mesai bitimine kadar Müdür yardımcısı İsim gelecek a teslim edecekler.

21-  Sınıf Kitaplıklarında bulunan  Kitaplar, Kesinlikle bir üst sınıfa taşınmayacak .

22-  Tüm Öğretmenlerimiz Yaz tatili geçirecek oldukları adresleri varsa telefon numaralarını En geç  28/06/2013 Cuma gününe kadar  Müdür yardımcısı İsim gelecek daki adres defterine   yazdıracaklardır.

23-  Ortaöğretim kurumlarına kayıtlar, e-Okul sistemi üzerinden öğrencinin ilköğretim okulundaki bilgilerinin aktarılmasıyla gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla diplomayla birlikte Yöneltme Öneri Formu nun verilmesine ve Öğrenci Gözlem Formlarının çıktılarının alınarak saklanmasına gerek görülmemektedir

24-  Ders defterlerindeki imza eksiklikleri, sınıf rehberlik çalışmaları,sosyal etkinlik, kulüp çalışmalarının yazılması gibi işlemler mutlaka kontrol edilecektir.

25-  Sınıf  dolaplarının üzerini boşaltınız dolap içlerinin gerekli tertip düzenini sağlayınız,şahsınıza ait malzemelerinizi alınız,sınıf,bölüm,derslik,oda,dolap,kapı vb.yerlerin anahtarlarını Müdür Yardımcısı İsim gelecek a  teslim ediniz

26-  Araç gereçlerinizi,duvarların,sıra üst ve içlerinin,kapı ve pencerelerinizin temizliğini yaptırınız,çöp kutunuzu deterjanlı sıcak su ile yıkatıp,kurutup ağzı zemine gelecek şekilde ters olarak koydurunuz.

27-  Okul kütüphanesi dolaplarının temizliği,kütüphanenin tertip ve düzeni Türkçe ÖğretmeniSüleyman TAŞ ve Sınıf Öğretmeni ……………  tarafından yaptırılacaktır.Öğretmen ve öğrencilerde bulunan tüm kitaplar 12.06.2013 Çarşamba gününe kadar toplanacaktır.

28-  5,6,7 ve 8.sınıf,sınıf öğretmenlerinin PYBS ve SBS öğrenci belgelerini tamamlayarak 10/06/2013 tarihine kadar Müdür Yardımcısı İsim gelecek a  teslim edeceklerdir.

29-  İlgili öğretmen   tarafından OGYE yıllık çalışma raporu, TKY formu, Müdür Yardımcısı İsim gelecek ve ilgili öğretmenler tarafından Rehberlik Genel Faaliyet Raporu hazırlanarak süresi içerisinde ilgili yerlere gönderilecektir.

30-  Kullanılmış ders kitabı,defter,dergi vb. atık kağıt toplama seferberliği ile ilgili resmi yazı tebliğ edilirse 10.06.2013 Pazartesi günü başlayıp okulların kapanış tarihine  kadar Okul Hizmetlisi …………. ve ………. a  sınıf öğretmenlerince  teslim edilecektir.

31-  Öğretmenlerimizin yaz  tatili 01/.07.2013 – 01.09.2013 tarihleri arasındadır. Şimdiden Bütün öğretmen arkadaşlarımın yaz  tatillerini mutlu ve huzurlu geçirmelerini dilerim.

Hakkında Kızıl Elma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.