Başlangıç / Ders Notları / Osmanlı Duraklama Dönemi İran İlişkileri

Osmanlı Duraklama Dönemi İran İlişkileri

OSMANLI – İRAN İLİŞKİLERİ

Ø DOĞU POLİTİKASI: Osmanlı devleti doğu siyasetinin temelini İran ile ilişkiler oluşturur. İran en büyük sorundur.16. yüzyılda başlayan Osmanlı-İran savaşları 17.yüzyılda da devam etmiştir.

NEDENLERİ:

1- İran’ın her Avrupa seferinde Osmanlı topraklarına saldırması.

2- Osmanlı devleti Anadolu’daki Celali isyanıyla uğraşmasından yararlanmak istenmesi.

3- İran’ın Anadolu’da Şiilik propagandası yaparak isyan çıkarması.

4- İki devlet arasındaki sınır anlaşmazlıkları.

5- İran’daki taht kavgalarından Osmanlının yararlanmak istemesi

YORUM: İranla yapılan savaşlarda kalıcı başarı sağlanamamıştır. Bunun 3 önemli nedeni vardır.

1-İran’ın İstanbul’dan uzak olması

2-Coğrafi şartların olumsuzluğu

3-İran’ın açık savaş yapmaması

Ø III. MURAT Döneminde (1577–1590): İran ile “1590 FERHAT PAŞA (İSTANBUL)  ANTLAŞMASI” imzalamıştır.

ÖNEMİ: 1-Osmanlı devletinin sınırları Hazar denizine kadar genişledi.

2-Osmanlı devleti doğuda en geniş sınırlara ulaştı.

Ø I.AHMET Döneminde ( 1603–1611): İran ile 1611 “NASUH PAŞA ANTLAŞMASI” imzalanmıştır.

ÖNEMİ: 1- Ferhat Paşa Antlaşması ile alınan yerler İran’a geri verilecek

2- İran yıllık 200 deve yükü ipek vergi vermeyi kabul etti.

Ø  I.MUSTAFA Döneminde ( 1617–1618 ) : 1618 de “SERAV ANTLAŞMASI” ile İran Nasuh paşa antlaşmasının gereklerini yerine getirmeyi kabul etmiştir.

Ø IV. MURAT Döneminde ( 1622–1639 ) : İran’a iki sefer yapıldı.1635 Revan ve 1637 Bağdat seferi. Bağdat alınarak KASR-I ŞİRİN ANLAŞMASIYLA savaşlar sona erdi.(1639)

ÖNEMİ: Bugünkü Türkiye-İran sınırı büyük ölçüde belirlendi. Kasrı şirin antlaşmasıyla belirlenen sınırlar fazla değişikliğe uğramadan günümüze kadar devam etmiştir.

Hakkında Veli Kuzu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.