8.Sınıf Teog Cevap Anahtarlı Deneme Sınavı

Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Teog deneme sınavını aşağıdan indirebilirsiniz. 8. Sınıf Teog Deneme Sınavı Kazanım Testleri 13. Sayı için tıklayınız 8. Sınıf Teog Deneme Sınavı Kazanım Testleri 12. Sayı için tıklayınız 8. Sınıf Teog Deneme Sınavı Kazanım Testleri 11. Sayı için tıklayınız 8. Sınıf Teog Deneme Sınavı Kazanım Testleri 10. Sayı için tıklayınız 8. …

Daha Fazlasını Oku

Yoğaltım Defteri Nedir

Bu aralar okul idarelerini teftiş eden maarif müfettişleri yoğaltım defterinin tutulması yönünde uyarılarda bulunmakta. İdarecilerin bir kısmı belki de bu defterinin adını ilk kez duyuyor. Bu konuda internette ufak bir araştırma yaptım ve yoğaltım defteri hakkında biraz bilgi ve örnek defter paylaşacağım. İnşallah işinize yarar. Yoğaltım defteri  tebeşir, karton, kağıt …

Daha Fazlasını Oku

Kısa Kısa Maddeler Halinde Anayasa Notları

KISA KISA ANAYASA SAYI-ORAN-SÜRE     AÇIKLAMA 550 TBMM, genel oyla seçilen 550 milletvekilinden oluşur. 25 1982 Anayasasına göre milletvekili seçilme yaşı 25’tir. 4 2007 yılında yapılan değişiklikler TBMM seçimleri ( genel seçimler ) 4 yıla indirilmiştir. 1 Savaş sebebiyle seçimlerin yapılması imkânsız hale gelmişse, seçimler 1 yıl süreyle ertelenebilir. …

Daha Fazlasını Oku

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Konu Özeti Son Hali

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) TANIMLAR Konfederasyon, İşyeri Sendika Temsilcisi, Sendika İşyeri Temsilcisi, Meslek veya işyeri esasına göre sendika kurulamaz. Sendikaların Kurabilecekleri Hizmet Kolları Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri, Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri, Sağlık ve sosyal hizmetler, Yerel yönetim hizmetleri, Basın, yayın ve iletişim hizmetleri, Kültür …

Daha Fazlasını Oku

Resmi Yazışma Kuralları Kısa Notlar

BAŞLIK: Başlık (antet), belgeyi gönderen idarenin adının belirtildiği bölümdür. Başlık, belgenin yazı alanının üst kısmına ortalanarak yazılır. İlk satıra “T.C.” kısaltması, ikinci satıra idarenin adı büyük harflerle, üçüncü satıra birimin adı ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle ortalanarak yazılır. Ancak, bağlı veya ilgili idarelerde ilk satıra “T.C.” kısaltması, ikinci satıra …

Daha Fazlasını Oku

1739 sayılı milli eğitim temel kanunu son hali özeti

1739 sayılı milli eğitim temel kanunu son hali özeti 1739 – Milli Eğitim Temel Kanunu Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Yapısı I – Örgün ve yaygın eğitim: Örgün eğitim, okul öncesi eğitimi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar. II-Yaygın eğitim, örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar. …

Daha Fazlasını Oku

Türk idare sistemi ve protokol kurallari ders notlari

TÜRK İDARE SİSTEMİ ve PROTOKOL KURALLARI MERKEZDEN YÖNETİMİN ÖZELLİKLERİ Geleneksel merkeziyetçilik anlayışı egemendir. Kamusal kararların alınmasında ve kamusal hizmetlerin sunulmasında merkezi yönetimin ağırlığı söz konusudur. Kamu hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli gelir ve giderlerin yönetimi merkezden gerçekleştirilir. Merkezi yönetim birimlerinde görev yapacak işgörenin atanması işlemi merkez tarafından gerçekleştirilmektedir. Merkezi idarenin sorumluluğundaki …

Daha Fazlasını Oku

Okul öncesi ve ilköğretimlerde tutulacak defterler

Okul öncesi ve ilköğretimlerde tutulacak defterler Sınıf ders defteri ve yoklama fişi Öğretmen nöbet defteri Öğrenci nöbet defteri Öğrenci devam devamsızlık defteri Zimmet defteri Sınıf geçme defteri Belge defteri Öğretmenler kurulu karar defteri Zümre ve şube öğretmenler kurulu defteri Sınıf kitaplık defteri Aylık aidat harcamaları defteri İşletme defteri Avans defteri …

Daha Fazlasını Oku

İl ve ilçede rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden sorumlu milli eğitim müdür yardımcısı / şube müdürünün görevleri

İl ve ilçede rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden sorumlu milli eğitim müdür yardımcısı / şube müdürünün görevleri Bakanlık ve kurumlar arası haberleşme ve eşgüdümü sağlar Gelen yazıları ilgili kurumlara ulaştırır ve sonuçları izler İl ve ilçe rehberlik ve danışma hizmetlerini kurum bütçe işlerini yürütür RAM ve eğitim öğretim kurumlarında ki …

Daha Fazlasını Oku

Okul öncesi kurumlarında devam devamsızlığın izlenmesi ve izin verme

Okul öncesi kurumlarında devam devamsızlığın izlenmesi ve izin verme Özel eğitim gerektiren çocukların sosyal uyum ve gelişim özelliğine göre günlük devam sürelerinde esneklik sağlanır. Özürsüz olarak aralıksız 10 gün devam etmeyen çocuğun velisi uyarılır Uyarıya rağmen 30 gün aralıksız devam etmeyen ve devam ettiği halde ücreti üstüste 2 ay yatırılmayanların …

Daha Fazlasını Oku