1739 sayılı milli eğitim temel kanunu son hali özeti

1739 sayılı milli eğitim temel kanunu son hali özeti 1739 – Milli Eğitim Temel Kanunu Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Yapısı I – Örgün ve yaygın eğitim: Örgün eğitim, okul öncesi eğitimi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar. II-Yaygın eğitim, örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar. …

Daha Fazlasını Oku

Türk idare sistemi ve protokol kurallari ders notlari

TÜRK İDARE SİSTEMİ ve PROTOKOL KURALLARI MERKEZDEN YÖNETİMİN ÖZELLİKLERİ Geleneksel merkeziyetçilik anlayışı egemendir. Kamusal kararların alınmasında ve kamusal hizmetlerin sunulmasında merkezi yönetimin ağırlığı söz konusudur. Kamu hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli gelir ve giderlerin yönetimi merkezden gerçekleştirilir. Merkezi yönetim birimlerinde görev yapacak işgörenin atanması işlemi merkez tarafından gerçekleştirilmektedir. Merkezi idarenin sorumluluğundaki …

Daha Fazlasını Oku

Okul öncesi ve ilköğretimlerde tutulacak defterler

Okul öncesi ve ilköğretimlerde tutulacak defterler Sınıf ders defteri ve yoklama fişi Öğretmen nöbet defteri Öğrenci nöbet defteri Öğrenci devam devamsızlık defteri Zimmet defteri Sınıf geçme defteri Belge defteri Öğretmenler kurulu karar defteri Zümre ve şube öğretmenler kurulu defteri Sınıf kitaplık defteri Aylık aidat harcamaları defteri İşletme defteri Avans defteri …

Daha Fazlasını Oku

İl ve ilçede rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden sorumlu milli eğitim müdür yardımcısı / şube müdürünün görevleri

İl ve ilçede rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden sorumlu milli eğitim müdür yardımcısı / şube müdürünün görevleri Bakanlık ve kurumlar arası haberleşme ve eşgüdümü sağlar Gelen yazıları ilgili kurumlara ulaştırır ve sonuçları izler İl ve ilçe rehberlik ve danışma hizmetlerini kurum bütçe işlerini yürütür RAM ve eğitim öğretim kurumlarında ki …

Daha Fazlasını Oku

Okul öncesi kurumlarında devam devamsızlığın izlenmesi ve izin verme

Okul öncesi kurumlarında devam devamsızlığın izlenmesi ve izin verme Özel eğitim gerektiren çocukların sosyal uyum ve gelişim özelliğine göre günlük devam sürelerinde esneklik sağlanır. Özürsüz olarak aralıksız 10 gün devam etmeyen çocuğun velisi uyarılır Uyarıya rağmen 30 gün aralıksız devam etmeyen ve devam ettiği halde ücreti üstüste 2 ay yatırılmayanların …

Daha Fazlasını Oku

Ortaöğretim Yönetmeliğinde Nakil ve geçişler

Nakil ve geçişler Fen sosyal Anadolu ve Anadolu imam hatip liselerine geçiş Okulların her birinin kendi arasında ve fen liseleri ile sosyal bilimler liselerinden Anadolu liselerine her sınıf seviyesine Okullar arasında onuncu sınıfın sonuna kadar Bu okulların dışında ki diğer okullardan bu okullara 10.sınıf sonuna kadar Birinci ve ikinci dönemin …

Daha Fazlasını Oku

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Öğrenci Devamsızlık Üzerine Maddeler

Devamsızlık Yazılı bildirimler: Devamsızlığın5 inci, 15 inci ve 25 inci günlerinde, kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, kaynaştırma ve özel eğitim gerektirenler ile tutuklu öğrencilerde ise ayrıca devamsızlığın 40 ıncı ve 55 inci günlerinde de tebligat yapılır ve öğrencinin okula devamının sağlanması istenir. Özürsüz 10 …

Daha Fazlasını Oku

Ortaöğretim Yönetmeliğinde Ders saati süresi ve günlük çalışma

Ders saati süresi ve günlük çalışma Ders saati 40dk Teneffüsler başlama bitiş öğle arası saatleri müdür başkanlığında zümre başkanları ve okul öğrenci temsilcisinden oluşan komisyon tarafından çevre ve ulaşım şartları dikkate alınarak belirlenir. Ders arası dinlenme 10dk ve öğle arası 45dk dan az olamaz. İkili öğretimde daha az olabilir İşletmelerde …

Daha Fazlasını Oku

Son haliyle 222 sayılı kanun kısa özet

İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU 222 Zorunlu ve parasızdır. Devlet okullarında Zorunlu ilköğretim yaşı 6-13 İLKÖĞRETİM TEŞKİLATI Mecburi olanlar İlköğretim okulları gündüzlü pansiyonlu yatılı gezici ilköğretim okulları Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar ve sınıflar İsteğe bağlı olanlar Okul öncesi eğitim kurumları Tamamlayıcı sınıflar …

Daha Fazlasını Oku

4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanunu son hali maddeler halinde kısa özet

BİLGİ EDİNME HAKKI 4982 Başvuru usulü Başvuru sahibinin adı soyadı – imzası – oturma yer veya iş adresi Başvuru sahibi tüzel kişi ise Ünvanı ve adresi Yetkili kişinin imzası Yetkili belgesini içeren dilekçe Yayınlanmış veya yayın broşürü ilan benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi ve belgelerle bilgi edinme başvurularına konu olamaz …

Daha Fazlasını Oku