Performans değerlendirme formu

performans buradan indir Yeni müfradatın uygulanması ile ölçme ve değerlendirme sistemi baştan sona bir anlayışş deşikliği yaşandığı.Davranışcılık sisteminde sonuca bakılırken yeni sistemde sürece bakılmaktadır.Sonuçtan ziyade öğrencinin öğrenme süreci göz önüne alınmaktadır.Bunun içinde gözlem formları vazgeçilmez bir araçtır Eski değerlendirme il yeni değerlendirme arasındaki farklar tablo halinde.

Daha Fazlasını Oku

ÖĞRENME ANLAYIŞLARI AÇISINDAN ESKİ VE YENİ SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARI

ÖĞRENME ANLAYIŞLARI AÇISINDAN ESKİ VE YENİ SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARI Bir ülkede hâkim olan öğrenme anlayışı, öğrenmeye ilişkin algılamalardan, müfredat programının içeriğine, ders kitaplarının yapılandırılmasından, sınıf içi iletişime, öğretmenin ve öğrencinin öğretme ve öğrenme sürecindeki rolünden öğrenmenin değerlendirme sürecine dek tüm basamakları temelden etkileyen bir yapıyı temsil etmektedir. Ders kitapları …

Daha Fazlasını Oku

Yeni Müfredatta Bilgi Teknolojileri Kullanımı

Yapılandırmacılık Kuramı ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Davranışçılığın tersine yapılandırmacı eğitim kuramı öğrenciyi, kafası bilgiyle doldurulması gereken pasif alıcılar olarak görmez. Bilgi, herhangi bir insan tecrübesinden bağımsız olarak düşünülmediğinden öğrenciler kendi bilgi­sini yapılandırırken aktif rol alan bireyler olarak görülür (Phillips, 1998). Öğrenciler bilgiye ulaşırken içinde bulundukları eğitim – öğretim ortamı­nın …

Daha Fazlasını Oku

Özürlü Memurlara Aylık Bağlanması

zürlülerin emeklilik hususu 5434 sayılı Kanunun değişik 39/j bendinde düzenlenmiştir. Buradaki düzenleme sadece, özürlülüğü göreve girdikten sonra ortaya çıkanları mağdur etmektedir. Yeni sosyal güvenlik yasası olan ve 1 Ekim 2008’de yürürlüğe girecek olan 5510 sayılı Kanunda, bu durumdakilere yaşlılık aylığı bağlanmasına ilişkin hükümler yer almaktadır.

Daha Fazlasını Oku

ÖĞRENCİ KURULU

Madde 97: Öğrenci kurulu, okulun 1-8 inci sınıf öğrencileri tarafından 6, 7 ve 8 inci sınıf öğrencileri arasından seçilen bir başkan; 4 ve 5 inci sınıflar arasından seçilen ikinci başkan ve 1 – 8 inci sınıf şubelerinden seçilen birer temsilciden oluşur. Bu kurula öğretmenler kurulu tarafından seçilen bir öğretmen rehberlik …

Daha Fazlasını Oku

ATATÜRK’ÜN KİŞİSEL ÖZELLİĞİ

ATATÜRK’ÜN KİŞİLİĞİ VE ÖZELLİKLERİ Mustafa Kemal Atatürk, çok yönlü ve üstün kişiliği olan bir liderdir. Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması’yla ortaya çıkan tehlikeli durumu ilk olarak görüp milletin dikkatini çeken odur. Mustafa Kemal, Amasya Genelgesi‘nde, vatanın bütünlüğünün ve milletin istiklâlinin tehlikede olduğunu söyledi. Erzurum Kongresi‘nde, millî sınırlar …

Daha Fazlasını Oku

SOSYAL BİLGİLER KAPSAMANINDAKİ YER ALAN DERSLER VE NİTELİKLERİ

Bir toplumda yaşayan insanların, o toplumun yaşayışı, ilişkileri, kültürü, dünya toplumları içindeki yeri, çeşitli uluslarla bağlantıları konusundaki temel ve genel bilgilerinin önemli bir bölümünü “Sosyal Bilgiler” oluşturmaktadır. Ancak, Sosyal Bilgiler; Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi gibi günümüzde ilköğretim programlarında yer alan; aslında “Sosyal Bilimler” denilen Sosyoloji, Ekonomi, Psikoloji, …

Daha Fazlasını Oku

SBS NEDİR ? OKS NEDEN KALDIRILDI

OKS neden kaldırıldı?             OKS; bugünkü şekliyle amaç haline geldiği için, ilköğretimin çocuğu hayata ve bir üst öğretim kurumuna hazırlamak olan temel görevini yerine getiremez hale gelmesine zemin oluşturmuştur. Özellikle ilköğretim düzeyindeki çocukların hayata hazırlanması vazgeçilmez ve öncelikli öneme sahiptir. OKS; 2004 yılından beri kademeli olarak yenilenen öğretim programlarının ön …

Daha Fazlasını Oku

YENİ MÜFREDATTAN BEKLENENLER

Yeni müfredat yeni bir çağ mı?   Prof. Dr. Osman Çakmak Acaba hiç düşündük mü? Öğrenciye, ne deniyorsa onu yapmasını öğreten, memura salla başını al maaşını dedirten, politikacıyı takılmış plak gibi aynı tekerlemeleri söyleten, milletvekilini, parti liderine kayıtsız şartsız bağımlı kılan kimlik ve kişilik özellikleri nasıl doğuyor? Problemlerin etrafında dolaşan …

Daha Fazlasını Oku