2018 Öğretmen Mazeret Bağlı Atama Duyurusu Yayımlandı

2018 Öğretmen Mazeret Bağlı Atama Duyurusu Yayımlandı Milli Eğitim Bakanlığı 2018 ara dönem mazeret bağlı yer değiştirme atama başvuru kılavuzu yayımlandı. 2018 Ocak Ayı Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu ile Valiliklere Gönderilen Yazı İçin Tıklayınız

Daha Fazlasını Oku

Özel Okullarda Çalışan Öğretmenlerin Özlük Hakları Özeti

Özel Okullarda Çalışan Öğretmen ve Yöneticilerin Özlük Hakları ve Disiplin Yönetmeliği • İhtiyaç halinde resmi okullarda görevli öğretmenlerden asli görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı okutmakla yükümlü oldukları ders saatini doldurmak kaydıyla; Çalıştıkları kurumun izni ile bu okullarda AYLIK KARŞILIĞI OKUTMAK ZORUNDA OLDUKLARI HAFTALIK DERS SAATİ SAYISININ YARISI KADAR ücretli ders …

Daha Fazlasını Oku

Rehberlik Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu Nedir ve Görevleri

Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu • Yılda EN AZ 3 SEFER toplanırlar • Birinci ve ikinci dönem başlarında ve ders yılı tamamlandığı ay içinde toplanırlar Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu • Okul müdür başkanlığında Müdür Yardımcıları Psikolojik Danışmanlar Her sınıf seviyesinden seçilecek en az birer SINIF …

Daha Fazlasını Oku

Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Önemli Maddeler

İLK VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ Sosyal Etkinlik • Öğrenci kulübü • Gezi • Toplum hizmet • Yarışma • Yayın Gösteri • Tiyatro • Spor • Münazara vb. Her öğrenci EN AZ 1 SANAT yada SPOR dalına ilişkilendirilir. Etkinlikler, DERS SAATİ DIŞINDA yapılır. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı GENÇLİK …

Daha Fazlasını Oku

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Cezaları

DİSİPLİN CEZALARI UYARMA NOT: KANUN GÜNCEL OLMAYABİLİR. Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya …

Daha Fazlasını Oku

657 Kanuna Göre Memurluğun Sona Ermesi

MEMURLUĞUN SONA ERMESİ ÇEKİLME: • Memur kurumuna yazılı olarak müracaat ederek memurluktan çekilebilir. • 10 gün göreve devam edilmezse memuriyetten çekildi sayılır. • Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. • Eğer 1 aya kadar kimse gelmezse üstüne haber vererek görevini bırakabilir. …

Daha Fazlasını Oku

Devlet Memurların Uyması Gereken Yasaklar

YASAKLAR • Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı Memurlar; kamu hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya görevlerine gelipte hizmetlerin ve işlerin yavaşlatılması veya aksatılmasına yönelik eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır. • Grev Yasağı • Ticaret ve Diğer Kazanç Getiren Faaliyetlerde Bulunma Yasağı Memurlar tacir …

Daha Fazlasını Oku

Memurların Genel Hakları Nelerdir

GENEL HAKLAR • Uygulamayı İsteme Hakkı : Kanunlar, Tüzük ve Yönetmeliklerde belirtilen hükümlerin kendileri için uygulanmasını isteyebilirler. • Güvenlik: Kanunda yazan haller dışında memurun görevine son verilemez ve hakları elinden alınamaz. • Emeklilik • Çekilme • Müracaat, Şikâyet ve Dava Açma: Memurlar; kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı Müracaat …

Daha Fazlasını Oku

Devlet Memurlarının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir

Devlet Memurlarının Görev ve Sorumlulukları • Amirinden aldığı emri Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı görürse yerine getirmez ve bunu emri verene bildirir. Amir itiraza rağmen emrini yazılı olarak yenilerse, bu emri yapmaya mecburdur. Ancak emrin yapılmasından doğan sorumluluk emri verene aittir. Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine …

Daha Fazlasını Oku