Başlangıç / Eğitim Haberleri / Ridef Hakkında Bilgiler

Ridef Hakkında Bilgiler

Soru    Soru Açıklama
Çocuğun bu yılki okul başarısını nasıl görüyorsunuz?    Eğer öğretim yılının ikinci yarısındaysanız geçen dönem notunu işaretleyiniz. Eğer ilk yarısındaysanız kendi görüşünüzü belirtiniz.
Kiminle büyümüş?    Çoğunlukla kiminle büyüdüğünü göz önüne alarak değerlendirme yapın. Anne ve/veya baba ile büyümüşse, anne ve/veya babayla ilgili seçeneği işaretleyiniz.
Anne ve babası beraber yaşıyor mu?    Boşanmış veya ayrı yaşıyorlar seçeneği medeni durumlarındaki değişikliği, farklı yerlerde yaşama seçeneği ise fiziki anne ve babanın ayrı olduğu durumları belirtmektedir.
Aynı evde kaç kişi yaşıyorlar?    Evde sürekli yaşayanları hesaba katın.Çocuğun kendisini saymayın. Evle hane kastedilmektedir.
Anne/baba dışında bir kişi tarafından büyütülmüşse; büyüten kişinin eğitim düzeyi nedir?    Anne/baba dışında bir kişi tarafından büyütülmüşse bu kişiyi değerlendiriniz. İlkokula gitmiş ama bitirmediyse, okuma yazma biliyor seçeneğini işaretleyiniz.
İlköğretime kayıtlı olduğu halde okula devam etmeyen kardeşi var mı?    Açıklaması yok.
Anne, baba, kardeşler veya akrabaları arasında suç işlediği için cezaevinde kalan kişi var mı?    Kısmen seçeneği çocuğun yakınının cezaevinde olmadığı ama yasal bir sorun yaşadığı ve bu durumun çocuğu etkilediği düşünülen durumlarda işaretlenmelidir. Yakın akraba olarak dayı, amca, teyze, hala gibi birinci derece akrabaları göz önüne alınız.
Babası çalışıyor mu?    Açıklaması yok.
Annesi Çalışıyor mu?    Açıklaması yok.
Çocuk herhangi bir işte çalıştırılıyor/çalışıyor mu?    Bu bilgiyi sadece Çocuktan almayın. Diğer öğretmenler, yönetici veya ebeveynlerine sorunuz.
Öğrenci çalışıyorsa, haftada kaç saat çalışıyor?    Günlük ortalama çalıştığı saati hafta sonlarını da göz önüne alarak değerlendirin. Bu bilgiyi sadece öğrenciden almayın. Diğer öğretmenler, yöneticiler veya ebeveynlerine sorunuz.
Çocuk çalışıyorsa, günde kaç saat çalışıyor?    Günlük ortalama çalıştığı saati hafta sonlarını da göz önüne alarak değerlendirin. Bu bilgiyi sadece çocuktan almayın. Diğer öğretmenler, yönetici veya ebeveynlerine sorunuz.
Çocuk çalışıyorsa, çalışması okul hayatını doğrudan etkiliyor mu?    Çalıştığı için geç saatte yatma, sabah kalkamama, okul saatleri ile iş saatlerinin çakışması vb.
Dil sorunu var mı?    Evde konuşulan dil Türkçeden farklıysa ve Türkçeyi yeterli düzeyde anlayamıyor veya kendisini Türkçe yeterince ifade edemiyorsa dil sorunu olabilir.
Sigara içiyor mu?    Sigara içiyorsa ne sıklıkta içtiği öğrenilmelidir.
Alkollü içki içiyor mu?    Alkollü içki içiyorsa, kaç kez içtiği öğrenilmelidir.
Arkadaşları genelde uyum ve davranış sorunu olan çocuklar mı?    Devamsızlığı olan, kurallara uymakta zorluk çeken, hareketli arkadaşlarının olması. Arkadaşlarının çoğu bu şekilde ama arkadaşlarının akademik başarısı yüksekse “kısmen”, akademik başarıları da düşükse “evet” işaretlenmelidir.
Herhangi bir fiziksel engeli var mı?    Doğuştan olan özürler, uzuv kayıpları, felç ya da kemik ve eklem iltihapları, romatizmal rahatsızlıklar gibi süreğen hastalıkları dikkate alınız.
Şartlı Eğitim Yardımından yararlanıyor mu?     Bu bilgi için okul yöneticinize danışın.
Aile herhangi bir kurumdan ayni veya nakdi yardım alıyor mu?    Bu bilgi için okul yöneticinize danışın. Ebeveynden de bilgi alın.
Oturdukları ev kime ait?    Açıklaması yok.
Oturduğu semt göç alan ve/veya yoksul bir yer mi?    Çoğunlukla göç edenlerin, ekonomik durumu düşük olan kişilerin oturduğu mahallelerde yaşayıp yaşamadığını değerlendirin.
Yaşadığı evde kaç oda var?    Salon dahil ve mutfak hariç hesaplayın.
Okula ulaşım zorluğu yaşıyor mu?     Hava koşulları, uzaklık, araç olup olmaması gibi etkenler…
Kiminle yaşıyor?    Şu anki durumu ve çoğunlukla yaşadığı yeri göz önüne alarak yanıtlayınız.
GENEL RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

DAVRANIŞ DEĞERLENDİRMESİ  ( DOĞRU DEĞİL-KISMEN-KESİNLİKLE DOĞRU)

Soru
Diğer insanların duygularını önemser.
Huzursuz, aşırı hareketli, uzun süre kıpırdamadan duramaz.
Sıkça baş ağrısı, karın ağrısı ve bulantıdan yakınır.
Diğer çocuklarla kolayca paylaşır. (yiyecek, oyuncak, kalem v.s.)
Sıkça öfke nöbetleri olur ya da aşırı sinirlidir.
Daha çok tek başınadır, yalnız oynama eğilimindedir.
Genellikle söz dinler, erişkinlerin isteklerini yapar.
Birçok kaygısı vardır. Sıkça endişeli görünür.
Eğer birisi incinmiş, morali bozulmuş ya da kendini kötü hissediyor ise ona yardımcı olur.
Sürekli elleri ayakları kıpır kıpırdır ya da oturduğu yerde kıpırdanıp durur.
En az bir yakın arkadaşı vardır.
Sıkça diğer çocuklarla kavga eder yada onlarla alay eder.
Sıkça mutsuz, kederli ya da ağlamaklıdır.
Genellikle diğer çocuklar tarafından sevilir.
Dikkati kolayca dağılır. Yoğunlaşmakta güçlük çeker.
Yeni ortamlarda gergin ya da huysuzdur.
Kendinden küçüklere iyi davranır.
Sıkça yalan söyler ya da hile yapar.
Diğer çocuklar ona takarlar ya da onunla alay ederler.
Sıkça başkalarına (anne baba, öğretmen, diğer çocuklar) yardım etmeye istekli olur.
Bir şeyi yapmadan önce düşünür.
Ev, okul ya da başka yerlerden çalar (izinsiz olarak?).
Erişkinlerle çocuklardan daha iyi geçinir.
Pek çok korkusu var. Kolayca ürker.
Başladığı işi bitirir, dikkat süresi iyidir.
Kendine güvenini kolayca kaybeder.

ÖZEL RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  (HAYIR-EVET-BUG)

Soru    Soru Açıklama
Evde bakıma muhtaç kimse var mı?    Yaşlı, yatalak hasta, zihinsel/bedensel özürlü/engelli, bakım gerektiren hastanın varlığı
Yakın zamanda aile içinde travmatik bir yaşantı oldu mu?    Son 1 yılda aile içinde ölüm, ekonomik durumda çok ciddi değişiklik (işten çıkma gibi), ebeveynlerden birinin aileyi terk etmesi veya çok ciddi bir hastalık teşhisinin olması
Ailede temel gereksinimler karşılanabiliyor mu?    Aileye giren gelir ile barınma (kira gibi), ısınma, yiyecek alımı, temel giyecek alımı, sağlık harcamaları ve çocukların eğitim masraflarının karşılanabilmesi
Ebeveynlerden birinde tanı konulmuş psikiyatrik bir sorun var mı?    Örneğin; şizofreni, ağır depresyon
Ailede çocuktan başka bir çocuk ihmal ve istismar mağduru mu?     Çocuk dışında, aile içinden ya da aile dışından bir birey(ler) tarafından istismar edilmiş bir çocuğun olup olmadığı
Sosyal hizmetler bakımı altında ya da adalet sistemi içinde olan ailenin diğer bir çocuğu var mı?    Çocuk dışında, ailede başka bir çocuğun yetiştirme yurdunda kalması ya da cezaevinde/ıslah evinde olması ya da geçmişte kalmış olması.
Ebeveynlerden biri ya da ikisinin çocukla uygun şekilde ilgilenemediğini düşünür müsün?    Veli ile yaptığınız görüşmelerden edindiğiniz bilgi ve gözlemlere göre çocuğun fiziksel, sosyal ya da duygusal gelişim gereksinimlerinin karşılanmasına ilişkin (maddi sıkıntılar dışında) yeterli derecede ilgi göstermemesi, çocukla yeterince ilgilenmeme (okulu, sağlığı ile ilgili vb.)
Ebeveyn çocuğa karşı olumsuz davranışlar sergiliyor mu?    Veli ile yaptığınız görüşmelerden edindiğiniz bilgi ya da gözlemlere göre velinin çocuğa karşı olumsuz davranışlarda bulunduğu (hakkında olumsuz şeyler söylemek, hakaret etmek, vurmak gibi) izlenimine sahip olmak
Çocuğun ebeveynleri tarafından ihmal edildiğini gösteren bulgular var mı?    Çocuğun okula aç, bakımsız, mevsime göre uygun olmayan kıyafetlerle okula gelmesi, çocuğun sağlık ihtiyaçlarını giderecek adımların atılmaması, Çocuğun durumunu takip etmek/öğrenmek için velinin hiçbir ilginin olmaması gibi
Çocuğun ebeveynleri ya da başkaları tarafından fiziksel istismara uğradığına dair bulgular var mı?    Çocuğun bedeninde dayak ya da fiziksel şiddete maruz kaldığını düşündüren morluklar (özellikle yüzde), tekrarlayan kırıklar ya da Çocuğun aile içinde ya da aile dışından bir başkası tarafından şiddet gördüğünü beyan etmesi
Çocuğun ebeveynleri ya da başkaları tarafından duygusal istismara uğradığına dair bulgular var mı?    Çocuğun yukarıdaki tanıma uyan bir durum içinde bulunmasına ilişkin gözlem ya da şüphenin oluşması ya da çocuğun aile içinde ya da aile dışından bir başkası tarafından duygusal istismara maruz kaldığını beyan etmesi
Çocuğun ebeveynleri ya da başkaları tarafından cinsel istismara uğradığına dair bulgular var mı?    Çocuğun aile içinde ya da aile dışından bir başkası tarafından cinsel istismara maruz kaldığını beyan etmesi ya da çocuğun davranışlarından böyle bir durumun varolabileceğine dair şüphenin oluşması
Çocuk dersleri takip edebiliyor mu?    Çocuğun derslerde işlenen materyali takip etmede ilgisini ya da dikkatini derslere verememesi ya da algılamada gerilik yüzünden derslerini takip edememesi
Sınıftaki diğer çocuklara göre öğrenme açısından oldukça geride mi?    Çocuk algılama açısından dersleri takip etmekte sınıfa göre geride mi?
Öğrenme zorluğu derecesine göre, sizce RAM tarafından değerlendirilme yapılması gerekiyor mu?    Çocuğun öğrenme güçlüğü, ciddi dikkat eksikliği, hiperaktivite, zihinsel geriliği olmasına yönelik şüphe var mı?

ÇOCUĞUN DÜŞÜNCELERİ 1.KADEME  (HER ZAMAN-BAZEN-HİÇBİR ZAMAN BUG)

Soru
Sorunların olduğunda yardım ya da öneri almak için ailene danışır mısın?
Ailenin sana kötü davrandığını düşündüğün olur mu?
Sorunların olduğunda ailen sana yardımcı olur mu?
Ailenin senin yanında olduğunu hisseder misin?
Ailen sana önem verir mi?
Ailen tarafından dışlandığını hisseder misin?
Evinizde ne sıklıkta bir küslük veya tartışma yaşanır?
Ortada çok önemli bir neden yokken, ne sıklıkta ailendekiler birbirlerine kızar, tartışma yaşarlar?
Fiziksel kavgalar aileniz içinde ne sıklıkta çıkar?
Bazen insan okulda sıkılabilir. Senin de okulda sıkıldığın oluyor mu?
Bu okulu seviyor musun?
Okulda kendini yalnız hissettiğin oluyor mu?
Kendini bu okula ait hissetmediğin oluyor mu?
Kendini bu okula yabancı hissettiğin oluyor mu?
Kendini okuldan dışlanmış hissettiğin oluyor mu?
Başarısız olmaktan korktuğun için okula gitmediğin oluyor mu?
Ailen okulda başarılı olman için sana baskı yapıyor mu?
Ailen gün içinde nerede olduğunu bilir mi?
Ailen gün içinde kiminle birlikte olduğunu bilir mi?
Arkadaşlarının kimler olduğunu bilmek ailen için ne kadar önemlidir?
Gün içinde nerede olduğunu bilmek, ailen için ne kadar önemlidir?
Ailen ne sıklıkta öğretmenlerinle görüşür?
Ailen ödevlerini yapıp yapmadığınla ne kadar ilgilenir?
Ailen derslerindeki başarınla ne kadar ilgilenir?
Ailen okula gitmeni ne kadar istiyor?
Okulda başarılı olmak senin için ne kadar önemli?
Okulu bitirmek senin için ne kadar önemli?
İlköğretimi bitirdikten sonra liseye gitmeyi ne kadar istiyorsun?
Okula gitmeyi ne kadar seviyorsun?
Okulda kendini ne kadar güvende hissediyorsun?

Hakkında Veli Kuzu

Yorumlar

  1. Anne/baba dışında bir kişi tarafından büyütülmüşse; büyüten kişinin eğitim düzeyi nedir? Sorusuna zaten anne- baba bakmışsa neyi işaretleyeceğiz?Boş geçince kabul etmiyor.B-U-G işaretlenince risk grubuna giriyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.