Anasayfa / Ders Notları / SEVR, GÜMRÜ, MOSKOVA, ANKARA , MUDANYA, LOZAN ANTLAŞMALARI SBS TEST ÇÖZ

SEVR, GÜMRÜ, MOSKOVA, ANKARA , MUDANYA, LOZAN ANTLAŞMALARI SBS TEST ÇÖZ

SEVR, GÜMRÜ, MOSKOVA, ANKARA , MUDANYA, LOZAN ANTLAŞMALARI
-Sevr Antlaşması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)İtilaf Devletleri yaptıkları işgalleri Osmanlı Devleti’ne kabul ettirmek için hazırladılar.
B)Bu antlaşma Osmanlı Devleti’ne Mondros Ateşkes Antlaşması ile kaybettirdiği toprakları geri kazandırdı.
C)TBMM bu antlaşmayı kabul etmedi.
D)Bu antlaşma hiçbir zaman uygulanamadı
– I. Dünya Savaşından sonra imzalanan ant¬laşmalardan yürürlüğe konulmayan tek ant¬laşma Sevr’dir.
Bu antlaşmanın yürürlüğe girmemesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Padişahın antlaşmayı benimsememesi B) Gizli olarak yapılması
C) TBMM’nin bu antlaşmayı, kabul etmemesi D) Wilson ilkeleriyle bağdaşmaması
———————————————————– Gümrü ————————————————————-
– Gümrü Antlaşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) İngilizlerle yapılan ve Hatay hariç Güney sınırımızın belirlendiği antlaşmadır.
B) Bu antlaşmayla savaşsız olarak, boğazların egemenliği bize geçiyordu.
C) Bu antlaşmayla doğu sınırımız kesin olarak belirlenmiş oldu.
D) Bu antlaşma yeni Türk devletinin yaptığı ilk antlaşmadır
– Aşağıdakilerden hangisi Gümrü Antlaşmasının sonuçlarından birisi değildir?
A) Ruslarla barış sağlandı B) TBMM’nin ilk siyasi başarısıdır
C) TBMM’ye güven arttı D) Buradaki birlikler Batıya kaydırıldı
——————————————————- Moskova ————————————————————–
– Moskova Antlaşmasında “İki taraftan birinin tanımadığı antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır.”
denmiş. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Rusya TBMM’yi resmen tanımış B) Sevr Antlaşması Rusya tarafından da tanınmamıştır.
C) TBMM ve Rusya ilişkileri gelişmiş D) İtilaf Devletleri Rusya’ya verilen desteği arttırmıştır
– Moskova Antlaşmasının: “ – Rusya kapitülasyonların kaldırılmasını kabul edecek.” Maddesine bakılarak
aşağıdaki hangi sonuca varılır?

A) Rusya Sevr’i tanımamaktadır. B) Rusya Türk devletinin ekonomik bağımsızlığını tanımıştır
C) Doğu sınırımız kesinlik kazanmıştır D) TBMM Rusya’nın rejimini benimsemiştir
——————————————————— Ankara ————————————————————–
-Kurtuluş Savaşı’nda, TBMM Hükümeti aşağıdaki antlaşmalardan hangisini Fransa ile yapmıştır?
A)Gümrü B)Moskova C)Ankara D)Kars
– Bugünkü Suriye sınırımız hangi antlaşma sonunda çizilmiştir?
A)Ankara B)Kars C)Moskova D)Gümrü
———————————————————- Mudanya ————————————————————
– I- Doğu Trakya II- İstanbul III- Boğazlar IV- Batı Trakya
Mudanya Görüşmelerinde yukarıdakilerden hangi yada hangileri ile ilgili karar alınmamıştır?
A) I B) I-II C) III- IV D) IV
A)Doğu Trakya B)Kahramanmaraş C) İzmir D) Doğu Anadolu
– Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşmasına bağlı bir sonuç değildir?

A) İngilizler İstanbul’u terk etti B) Milli Mücadelenin savaş dönemi bitti
C) Lozan Antlaşmasına zemin hazırladı D) Doğu Trakya savaşmadan alındı
– Mudanya Ateşkes Antlaşmasının aşağıdakilerden hangi maddesi Osmanlı Devletinin yok sayıldığının bir
kanıtı olarak gösterilebilir?

A) Türk Ordusu Boğazlara girmeyecek B) İstanbul TBMM Hükümetine teslim edilecek
C) Tarafsız bir yerde barış görüşmeleri yapılacak D) Trakya’dan işgal güçleri çekilecek
—————————————————————- Lozan ———————————————————–
– Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşmasında tamamen çözümlenmiş bir konudur?
A) Musul Sorunu B) Hatay Sorunu C) Boğazların durumu D) Kapitülasyonlar
– Lozan’da İngiltere ve Türkiye arasında sonra çözülmek üzere hangi konu bırakılmıştır?
A) Kapitülasyon B) Oniki Ada C) Musul D) Boğazlar
-. Kurtuluş Savaşı’nda İtilaf Devletlerinin barış görüşmeleri için T.B.M.M Hükümeti ile birlikte İstanbul Hükümetini de Lozan’a çağırmışlardır.
İtilaf Devletlerinin böyle bir yol izlemelerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anadolu’da işgalleri kaldıracaklarını bildirmek
B) İstanbul Hükümeti ile T.B.M.M. Hükümetini birleştirmek
C) İstanbul Hükümeti ile T.B.M.M. Hükümeti arasında ikilik çıkartmak
D) İstanbul Hükümeti ile T.B.M.M. Hükümetini barışa zorlamak.
– Mustafa Kemal, Lozan’a gönderilecek heyetten kapitülasyonlar, Doğu Anadolu’da Ermeni yurdu ve ordu
konusunda kısıtlama gibi konularda taviz vermemelerini istemiş; böyle bir taviz istenirse heyetin geri
dönmesi gerektiğini belirtmiştir.
Mustafa Kemal’in bu tavrı, aşağıdaki ilkelerden hangisinin kapsamında değerlendirilir ?
A)Bağımsızlık ve ulusal egemenlik B)Çağdaşlık ve Batılılaşma C)Devletçilik D) Laiklik
– Türk milletinin bağımsızlığını kazandığı ve resmen tanındığı antlaşma aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Mudanya B)Mondros C)Ankara D)Lozan
-Lozan Konferansına TBMM’nin yanında Osmanlı Hükümeti’nin de çağrılması, aşağıdakilerden hangisini gündeme getirmiştir?
A)Cumhuriyetin ilanını B)Saltanatın kaldırılmasını
C)Halifeliğin kaldırılmasını D)Sevr Antlaşması’nın reddedilmesini
– Saltanatın kaldırılmasını hangi olay hızlandırmıştır?
A) Cumhuriyetin ilanı B) Anayasanın kabulü
C) Halifeliğin kaldırılması D) Lozan antlaşmasına padişahın çağrılması
-Yeni Türk Devleti’nin bütün dünya devletleri tarafından tanındığı Lozan Barış görüşmelerinde ele alınan aşağıdaki konulardan hangisinin Misak-ı Milli’ye uygun olarak çözümlenemediği söylenebilir?
A) Musul sorunu, Boğazlar sorunu, Adalar sorunu B) Musul sorunu, Kapitülasyonlar, Azınlıklar sorunu
C) Hatay sorunu, Dış borçlar, Musul sorunu D) Boğazlar sorunu, Yunan sınırı, Kapitülasyonlar
-Lozan görüşmelerinde TBMM’nin kapitülasyon ve azınlık konularında kesinlikle taviz vermemesi ile
aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olabilir?

A) Laiklik ilkesini etkin kılmayı B) Tam bağımsızlığı
C) Boğazların denetimini ele geçirmeyi D) İstanbul hükümeti ile ortak hareket etmeyi
– I- Musul sorunu II- Boğazların yönetimi III- Kapitülasyonlar IV- Savaş tazminatları
Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri Lozan’da kesin çözüme kavuştu?
A) I- II B) II-III C) III-IV D) I-IV
———————————————————————————————————————
– I. Sevr Antlaşması II. Lozan Antlaşması III. Mondros Ateşkes Antlaşması IV. Mudanya Ateşkes Antlaşması
Yukarıdaki antlaşmaların tarihlerine göre sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak ve¬rilmiştir?
A) I – III – IV- II B) I – II – III – IV C) III – IV – II – I D) III – I – IV- II

Hakkında Veli Kuzu

4 yorum

  1. güsel test olmuş saolunnnn

    çok güsel olmuş saolun

  2. basitmiş hepside daha zor sorun

  3. cevaplarınıda verirseniz daha iyi olur

  4. ıyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.