Başlangıç / Ders Notları / Sosyal bilgiler 7.sınıf iletişim konusu

Sosyal bilgiler 7.sınıf iletişim konusu

İletişim; duygu, düşünce ya da bilgilerin söz, yazı, hareket ve görüntü aracılığryla başkalarına aktarılması ve paylaşılmasıdır.İletişim, bireyin çevresini fark etmesi ile baş­lar. Güne başladığımız ilk dakikalardan itibaren çevremizdekilerle iletişim hâlinde oluruz. Uyanın­ca yaptığımız ilk şeylerden biri de annemize ve ba­bamıza “Günaydın!” demektir.

İletişim, insan yaşamının her yerinde ve her anında sözlü veya sözsüz iletişim olarak yer al­maktadır. Öğretmenimizi dinlememiz, televizyon izlememiz, gazete, dergi, kitap okumamız, arka­daşlarımızla sohbet etmemiz, her zaman iletişim hâlinde olduğumuzu gösterir.

İnsan toplumsal bir varlık olduğu için toplumdan ayrı düşünülemez. Toplum içindeki ilişkilerimizin te­melinde iletişim vardır. İletişim toplumun devamlılığı için gerekli ve kaçınılmazdır. Sağlıklı toplum için bi­reyler arasındaki ilişkilerin etkili iletişim becerileriy­le sağlanması gerekir.

Karşılıklı etkileşimlerimizde karşımızdakine söylediğimiz her söz, verilen her mesaj ve her hareke­timiz bir iletişim oluşturur. Uygun iletişim yöntemini kullanarak karşımızdaki tarafından doğru anlaşıl­mak hem kişisel ilişkilerimizde hem de okul hayatı­mızda çok önemlidir. Çünkü iletişim insan hayatının ve toplumsal ilişkilerin vazgeçilmez bir koşuludur.

İletişim, insan hayatında vazgeçilmez bir yere sahiptir. Hayatın hemen her anında iletişim vardır. Konuşmasak bile bakışlarımız, el ve yüz hareketlerimizle sözsüz iletişim kurabiliriz. Bu nedenle sağlıklı iletişim kurabilmek çok önemlidir.

Hepimizin farklı birçok özelliği var. Bu farklılıklara hepimizin saygı duyması gerekir. Empa- ti de iletişim kurmada kolay ve sağlıklı bir yoldur. Empati, bir insanın, kendini karşısındakinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamasıdır. Empati kurulan kişi ken­disine değer verildiğini ve kendisinin anlaşıldığını hisseder.

İletişimde ihmal edilmemesi gereken bir diğer davranış ise gülümsemektir. Gülümsemek ile­tişime değer katar.

Sınıfınızda olumlu iletişim kuramadığınızı düşündüğünüz arkadaşlarınız var mı? Varsa bunun nedenlerini nasıl açıklayabilirsiniz?

Anıttepe kitabından alıntıdır

U

Hakkında Veli Kuzu

3 yorumlar

  1. kitabın aynısı ama güzel

  2. baleci emre karaaslan

    güzel ama benim kadar değil ekle beni facede :D
    :D

  3. baleci emre karaaslan

    KABUL:D

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.