Başlangıç / Kaynak / Sosyal Bilgiler Ortaokul 2.Sınıf 1.Dönem 3.Yazılı

Sosyal Bilgiler Ortaokul 2.Sınıf 1.Dönem 3.Yazılı

S1.   I. Doğuda kışın etkisiyle

II. Karadeniz’de yağışların etkisiyle

Gür otlakların olması hangi faaliyetin yapılmasını kolaylaştırdığı söylenebilir?

a) Büyükbaş hayvancılığı

b) Küçükbaş hayvancılığı

c. Mısır tarımı

d. İpek böcekçiliği

 

s2. Karadeniz bölgesinde ormanların fazla olduğu bölgemizdir.

I.Çay   II. Kağıt       III.fındık     IV. Kereste

Buna göre hangi fabrikaların kurulması beklenir?

a) I-III            b) II-III           c)II-IV                        d) I-IV

 

S3.  I. Marmara’da ayçiçeği

II. Ege’de incir

III.Doğu’da arpa kullanarak fabrika kurmak isteyen kişi sanayinin en önemli maddesi olarak neyi göstermektedir?

a) Hammadde             b) Enerji

c) Pazarlama              d) İşgücü

 

S4. I. Su      II. Petrol       III. Rüzgar

IV.Doğalgaz          V.Güneş

Yukarıdakilerden hangileri yenilenebilir kaynaklarımızdandır?

a) II-III                       b) I-III-IV

c) II-IV                       d) I-III-V

 

s5.  I. Kış ılıkları vardır.

II. Maki toplulukları görülür.

III. Turunçgil ve muz üretiminde ilk sıradadır.

Yukarıda verilen özellikler hangi bölgeye ait olabilir?

a) Akdeniz Bölgesi

b) Marmara Bölgesi

c) Ege Bölgesi

d) Karadeniz Bölgesi

 

S6. I. Marmara’da bor mineralleri çıkarılır.

II. En fazla turist alan bölgedir.

III. Kümes ve Ahır hayvancılığı en fazladır.

IV.İstanbul ihracat limanı işlek bir limanımızdır.

Marmara Bölgesinin hangi özelliğine değinilmemiştir?

a) Ticaret         b) Tarım  c) Sanayi    d) Hayvancılık

 

S7. Sularımızdan aşağıdakilerden hangisinde yararlanamayız?

a) ulaşımda  yararlanırız.

b) doğal güzellik sağlar.

c) enerji ve sulamada kullanırız

d) ormanların oluşmasını sağlar.

 

S8.Aşağıdakilerden hangisi hem ülkemiz hem de

dünyamız için en önemli sorunlardan biri değildir?

a) Küresel ısınma

b)İç ve dış göçlerle dengesizliğin artması

c) Suların kirletilmesi

d) Doğal kaynakların  bilinçsizce tüketilmesi

 

S9) I. Herkesin devlete olan görevidir

II. Herkes gelirine göre verir

III. ÖİV, KDV ve Damga gibi türleri vardır.

Yukarıda hangi sorumluluğumuz anlatılmaktadır?

a) Vergi vermek          b)Kanunlara uymak

c) Eğitim Hakkı          d) Yaşama Hakkı

 

s10. I.Hititler krallar tarafından yönetilirdi.

II. Babilliler kanunlar çıkarmışlardır.

III. Frigler’de Kibele inanç sistemi vardı.

IV. Lidyalılar ilk parayı kullanmışlardır.

Devletlere ait özellikler verilmiştir. Bunlar dikkate alındığında aşağıdaki hangi alanla ilgili bir özellik verilmemiştir ?

a) Ekonomi               b) Hukuk

c) Din                        d) Edebiyat

 

S11. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

a)Olgu herkes tarafından kabul edilebilir ve aynıdır.

b)Görüşler  kişiden kişiye değişmeyen ifadelerdir.

c)Türkiye doğu meridyenlerinde yer alır.

d) Tarihi araştırmak için Türk Tarih Kurumu Kurulmuştur.

S12.Aşağıdakilerden hangisi bilimsel çalışmalara ters düşer?

a) Kaynakça                 b) Kopya

c) Dipnot                     d) Kaynak taraması

 

S13

 

Yukarıdaki Küreye bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a)Türkiye III numaralı bölgededir.

b) I ve II numaralar kuzey yarım kürededir.

c) ekvator’a en uzak nokta II numaradır.

d) Dünya’nın dönüş hızı en fazla  I numaradır.

 

S14.Türkiye’de görülen  iklim özellikleri ile ilgili bilgilerin hangisi yanlıştır?

a)Marmara’da her üç iklim tipi görülmektedir.

b)Karadeniz İkliminde her mevsim yağış vardır.

c)Doğu Anadolu’da kış ılıklığı  vardır.

d) İç Anadolu’ da karasal iklim etkilidir

 

S15.Sümerler şehir devletleri halinde yaşadılar.Patesiler tarafından yönetilmişler.Matematik ve astronomi ile uğraşmışlardır.yazıyı kullanarak tarihi devirleri başlatmışlardır.Su kanalları açarak tarımı geliştirmişlerdir.

Yukarıdaki bilgilere göre hangisine ulaşılamaz?

a)      Ülkeyi kimin  yönettiğine

b)      Tarımla uğraştıklarına

c)      Bilimde ilerlediklerine

d)     Çok tanrılı dine inandıklarına

 

S16. Bursa -Uludağ, Bolu- Kartalkaya, Erzurum -Palandöken ve Kayseri- Erciyes yerlerinde hangi turim gelişmiştir?

a) Yayla          b) Yaz turizmi            c) Kış Turizmi             d) Tarih turizmi

 

s17.

1/ 5.000.000                        1/ 500.000

 

Aynı İle ait ölçeklere bakarak aşağıdakilerden hangisi bakarak söylenemez?

a)      II. Haritada diğerine göre daha ayrıntılıdır.

b)      I. Harita Büyük ölçeklidir

c)      I. Harita daha çok küçültülmüştür.

d)      II. Haritada hata payı daha azdır.

 

S18) Güney Doğu Anadolu bölgesinde kuraklık yaşanmakta buna bağlı olarak sulu tarım yapılamamaktadır. Yapılan proje sayesinde sulu tarıma geçilmiş ve birçok tarım ürünü yetiştirilmiştir. Özellikle pamuk tarımı yapılarak bölge ekonomisine katkısı olmuştur.

Yukarıda bahsedilen proje hangisidir?

a) GAP

b) Ortadoğu Projesi

c) Akdeniz projesi

d) Ekonomi Projesi

S19. Büyük şehirlerde nüfus fazla olduğundan  tüketim talebi fazladır. Buna göre büyük şehir kenarlarında sanayi faaliyetleri yoğunlaşmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu tesisler arasında sayılamaz?

a) Kümes hayvancılığı

b)Mera hayvancılığı

c) Ahır Hayvancılığı

d)Mandıracılık

20)Aşağıdakilerden hangisi ormanlarımızın dolaylı faydaları arasında değildir?

a) Erozyonu önler

b) Havayı temizler

c)Doğal güzellik sağlar

d) Kağıt üretiminde kullanılır

 

İBRAHİM   BULUT

6.Sınıf 1.Dönem 3.Yazılı İndirmek İçin tıklayınız Word Formatında

Hakkında Veli Kuzu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.