Başlangıç / Ders Notları / Sosyal Bilgiler Performans Görevleri

Sosyal Bilgiler Performans Görevleri

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ PERFORMANS GÖREVİ(1)(1)

Sevgili öğrenciler;

Sizden Türkiye nüfusunun özellikleriyle ilgili aşağıdaki çalışmaları yapmanız beklenmektedir.

1)Coğrafi bölgeler üzerinde Türkiye nüfusunun dağılışını boyama yöntemi ile gösteriniz.

2)Bölgelere göre nüfusun neden düzensiz dağıldığını açıklayınız.

3)Coğrafi bölgelerimizdeki nüfus dağılışını renkli pasta grafiği üzerinde gösteriniz.

4)1955 yılındaki ülkemiz nüfusunun yaş grafiğini çiziniz.

2000 yılındaki ülkemiz nüfusunun yaş grafiğini çiziniz.

5)1955 – 2000 yıllarındaki çizilen yaş grafiklerini karşılaştırınız. İki grafiğe bakarak aralarındaki farkı açıklamalısınız.

6)1950 yılındaki ülkemiz köy-şehir nüfusunu gösteren grafiği çiziniz.

2000 yılındaki ülkemiz köy-şehir nüfusunu gösteren grafiği çiziniz.

7)1950 – 2000 yıllarındaki çizilen köy-şehir grafiklerini karşılaştırınız. İki grafiğe bakarak aralarındaki farkı açıklamalısınız.            (NOT:4–5 kişilik grup oluşturunuz)

Ders kitabı:34,35, 36,37 den, Öğrenci çalışma kitabı–40–41 den ve google görsellerden bakınız.

AÇIKLAMA: Göreviniz aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendirilecektir.

DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

5puan       4puan        3puan      2puan      1puan

1)Türkiye haritasının tasarımı kişiye özgün ve etkileyici          
2)Harita üzerinde Türkiye nüfusunun bölgelere göre dağılışı boyama yöntemi ile ayırt edilebilmiş.          
3)Türkiye nüfusunun bölgelere dağılışı hakkında açıklama yapılmış.(Örn: Niçin Marmara bölgesi kalabalıktır?)          
4)Coğrafi bölgelerimizdeki nüfus dağılışı renkli pasta grafiği üzerinde gösterilmiş.(Bölge nüfusları ve Türkiye nüfusuna göre % likleri)          
5)1955–2000 yıllarındaki ülkemiz nüfus yaş grafiği çizilmiş.          
6)1955–2000 yıllarındaki ülkemiz nüfus yaş grafikleri karşılaştırılarak arasındaki farklar açıklanmış.          
7)1950–2000 yıllarındaki ülkemiz köy-şehir nüfusunu gösteren grafikleri çiziniz.          
1950–2000 yıllarındaki ülkemiz köy-şehir nüfusunu gösteren grafikler karşılaştırılarak arasındaki farklar açıklanmış.          
9)Konuya uygun çeşitli kaynaklar kullanılmış ve kaynaklar doğru belirtilmiş.          
10)Ödev zamanında DOSYA halinde sunuma hazır şekilde teslim edildi.          
TOPLAM PUAN==

Görev teslim tarihi=

         

8. SINIF T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ

PERFORMANS GÖREVİ(1)(1)

Sevgili öğrenciler;

Sizden Kurtuluş Savaşı öncesi hazırlık evresinde yapılan Havza, Amasya genelgeleri ve Erzurum, Sivas kongrelerle ilgili karton afiş hazırlamanız beklenmektedir.  Hazırlayacağınız karton afiş sınıf panosunda sergilenecektir.

Dikkat: Bu çalışmayı yaparken aşağıdaki adımları izlemeniz size yardımcı olacaktır.

1.Çalışmayı grup halinde yapınız.(4–5 kişi)

2.Guruba bir isim belirleyip, aranızda iş bölümü yapınız.

3.Konuyu çeşitli kaynaklardan araştırınız.

4.Tüm grup üyelerinin çalışmalarını dikkate alarak genelge ve kongreleri bir karton afişle diğer arkadaşlarınıza tanıtacak şekilde ve sınıf panosunda sergilenmek üzere bir sunu hazırlamalısınız. (Afişin üzerinde AMACI, KONUYU VE KAYNAKLARI belirtmelisiniz.)                                                                                                                     5.Ayrıca bütün genelge ve kongrelerin genel açıklamasını A4 dosya kâğıtlarına yapınız.

6.Çalışmanızı resim, fotoğraf gibi materyallerle destekleyiniz.

7.Çalışmalarınızı 2 hafta sonra teslim ediniz.

8.Hazırlayacağınız karton afiş görevi “ DERECELİ PUANLAMA ANAHTARINDA “ verilen ölçütlere göre değerlendirileceğinden karton afişinizi ve dosyanızı hazırlarken formda belirlenen ölçütlere uymalısınız.

GÖREV VERİLİŞ TARİHİ=

GÖREV TESLİM TARİHİ =

PUAN ÖLÇÜTLER
 

AFİŞ HAZIRLANIŞI

4 Afiş titizlikle hazırlanmış, afişin görünümü temiz ve düzenli. Afiş ilgi çekici
3 Afiş titizlikle hazırlanmış, afişin görünümü temiz ve düzenli. Afiş ilgi çekici değil
2 Afiş titizlikle hazırlanmış, afişin görünümü temiz ve düzenli. Afiş ilgi çekici değil
1 Afiş düzensiz, kirli, ilgi çekici değil.
 

AMACIN BELİRLENMESİ

4 Amaç açık ve anlaşılır olarak belirtilmiş.
3 Amaç açık ve anlaşılır olarak belirtilmiş.
2 Amaç belirtilmiş.
1 Amaç eksik belirtilmiş.
 

AFİŞİN KONUSU

4 Afişlerde genelge ve kongrelerin önemi tam belirtilmiş.
3 Afişlerde genelge ve kongrelerin önemi tam belirtilmemiş.
2 Afişlerde genelge ve kongrelere az değinilmiş.
1 Afişlerde genelge ve kongreler eksik belirtilmiş.
 

KAYNAKLARDAN YARARLANMA

4 Çeşitli kaynaklardan yeterli düzeyde araştırmalar yapılmış.
3 Çeşitli kaynaklardan araştırmalar yapılmış.
2 Konuyla ilgili az kaynaktan araştırma yapılmış.
1 Konuyla ilgili yetersiz kaynaktan araştırma yapılmış.
  A4 DOSYA KÂĞIDI KULLANIMI
4 Genelge ve kongreler A4 kâğıtlarına yeterli düzeyde açıklanmış.
3 Genelge ve kongreler A4 kâğıtlarına açıklanmış.
2 Genelge ve kongreler A4 kâğıtlarına yetersiz açıklanmış.
1 Genelge ve kongreler A4 kâğıtlarına çok yetersiz açıklanmış.
 

YAZIM VE NOKTALAMA KAYNAKLARIN BELİRTİLMESİ

4 Yazım ve noktalama doğru kullanılmış. Kaynaklar doğru belirtilmiş.
3 Yazım ve noktalamada çok az hata var. Kaynaklar doğru belirtilmiş.
2 Yazım ve noktalamada çok az hata var. Kaynakların belirtilmesinde çok az hata var.
1 Yazım ve noktalamada çok hata var. Kaynakların belirtilmesinde çok hata var.
 

ÖDEV TESLİMİ

4 Ödev zamanında teslim edildi.
1 Ödev zamanında teslim edilmedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

AÇIKLAMA: En yüksek puan 28’dir

En düşük puan 7’dir.

ÖRNEK: Bu çalışmadan 14 alan bir öğrencinin 100’lük sistemde puanı

14*100
28

Öğrencinin puanı 50’dir.

 

Hakkında Veli Kuzu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.