Başlangıç / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

ÜLKEMİZDE NÜFUS

ÜLKEMİZDE NÜFUS SÜRE:12 SAAT KAZANIMLAR 1. Türkiye’de nüfus dağılışının sebep ve sonuçları. 2. Ülkemizde nüfusun özellikleri. 3. Eğitim ve çalışma hakkı. 4. Göçün sebep ve sonuçları. 5. Yerleşme ve seyahat özgürlüğü. BİLİNMESİ GEREKEN KAVRAMLAR: İşsizlik Nüfus: sınırları belli bir alanda, belli bir zaman diliminde yaşayan insan sayısına denir. Yapılan nüfus …

Daha Fazlasını Oku

Sanayi ve Madencilik Alanında Gelişmeler

-Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarıldı (28 Mayıs 1927). Bu kanun ile özel teşebbüs teşvik edildi. Ancak halkın elinde yeterli sermaye olmadığından devletçilik ilkesi uygulandı. -Yabancı mallara yüksek gümrük uygulaması getirildi (1929-ülkedeki sanayiyi dış rekabete karşı korumayı amaçlar). -I. Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlandı (1934–1939), özel teşebbüsün gerçekleştiremeyeceği yatırımlar devlet eliyle yapılmaya …

Daha Fazlasını Oku