Anasayfa / Ders Notları / Tanzimat fermanının Osmanlı Devletinde önemi nelerdir

Tanzimat fermanının Osmanlı Devletinde önemi nelerdir

1- Osmanlıda ana yasacılığın ve demokrasinin başlangıcıdır.
2- Osmanlıda ilk kez her şeyin üstünde kanun gücünün varlığı kabul edilmiştir.
3- Şahıs ve mal güvenliğini yeni bir takım ana haklar teminatını ilan etmiş ve bu esaslar dahilinde yeni kanunların konacağını vaat etmiştir. Bu açıdan bakıldığında hukuk devleti anlayışına atılmış önemli bir adımdır.
4- Hukukta, yargıda, idare ve maliyede bir takım yeniliklerin başlangıcı olmuştur.
5-Tanzimat kendinden önceki yenilik hareketlerinin bir tekrarı değildir. Yeni bir takım prensipler getirmiştir. Batılılaşmayı sistemleştirmeye çalışmıştır.
6- “Tanzimat Fermanı teb’anın hayatı , namus ve mülkiyet güvenliği,ltizamın ve ona ilişkin tümsuisti
mallerin ve düzenli asker alınması, suçla itham edilenlerin adil ve açık yargılanması ve kanunların uygulanmasında her dindeki kişilerin eşitliği gibi ilkeleri ilan etti.
Eski İslam geleneğinden en köklü ayrılışı temsil eden ve bu yüzden Müslüman ilkelerini ve duygusunu en çok inciten bu sonuncu ilkeydi. İlan edilen hususlara riayet olunacağının dini bir müeyyideye dayanmış olması ve yerine getirilmesi yeminle taahhüt edilmişti.

Hakkında Veli Kuzu

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.