Başlangıç / Ders Notları / Teftişte öğretmenlerden istenilen nelerdir

Teftişte öğretmenlerden istenilen nelerdir

v.                                                                                                                                a

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN TEFTİŞİNDE GÖZLENEN DAVRANIŞLAR
A- DERSLİĞİN EĞİTİM- ÖĞRETİME

HAZIRLIK DURUMU ( 10 )

Md.Yetkili

Öğretmen.

Branş

Öğretmeni

Ana Sınıfı

Öğretmeni

Psikolojik

Danışman

Sınıf

Öğretmeni

01– Daha önce kendisine yapılan rehberliğe uyması
02– Dersliğin/ servisin donatım, düzen ve

temizliğini sağlaması

Sınıf

Rehber

Öğretmeni

03– Derslik/ serviste  Bayrak, Atatürk Resmi,

İstiklal Marşı, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

Öğrenci Andı v.b. tablolarını  bulundurması.

Sınıf

Rehber

Öğretmeni

04– Derslik / serviste gerekli etkinlik-

İlgi köşelerini ve panoları oluşturması.

X
05– Ders/ oyun araç-gereçlerini temin etmesi /

Dersinin en yeni programını kullanması.

X
06– Sınıf kitaplığını oluşturması /

Kitaplık kayıt ve okuma defterlerini ayrı, ayrı tutması.

Sınıf

Rehber

Öğretmeni

X X
07– Kütüphane, laboratuar, atölye, işlik, salon ve

ilgi köşelerinden öğrencileri yararlandırması.

X X
08– Sınıf içi demokrasiyi uygulaması /

oyun kurallarını öğretmesi.

Sınıf

Rehber

Öğretmeni

X
09– Okul kuralları, sağlık, çevre koruma, eşyaları iyi

kullanma eğitimini vermesi.

Sınıf

Rehber

Öğretmeni

10– Ödevli–öğretmenli ders saatlerini belirtmesi. Birleş. Sınıf

Öğretmeni

X X X
11– Cümle listesi/ metinler, cümle-kelime temiz

defterlerini tutması.

1.Sınıf Öğretmeni. X X X
12– Etkinlik dosyası, çizgi defteri tutması /

Ana sınıfı etkinliklerini  Düzenlemesi.

X X X
13– Çocukların temel ihtiyaç becerilerini ( beslenme,

sağlık, temizlik, giyim, tuvalet, eşyalarını kullanma v.s )

yeteneklerini geliştirmesi.

X X X
14– Öğrenci kıyafetlerinin uygunluğu /

Kıyafet, el-yüz temizliğini sağlaması.

Sınıf

Rehber

Öğretmeni

X
B- EĞİTİM- ÖĞRETİM DURUMU  ( 70 ) Md.Yetkili.

Öğretmen

Branş

Öğretmeni.

Ana Sınıfı

Öğretmeni

Psikolojik

Danışman

Sınıf

Öğretmeni

Ünitelendirilmiş yıllık planlarını :

01– Zümre halinde ve 2551 sayılı Tebliğler Dergisindeki

formata uygun hazırlaması. ( Ana sınıfları hariç )

X X
02– Ünitelendirilmiş Yıllık planlarının bir suretini idareye

teslim etmesi.

X
03– Gerekli derslerden sınıf seviye tespitini yapması. X X
04– İşlenecek konunun ay, hafta ve saat olarak zamanını

belirtmesi

X
05– Plan yaparken konu-temaları dersin en yeni programından  alması X
06- Konu-temaları belirli zamanlara uygun olarak planlara yerleştirmesi. X
07- Plana, konu-temaların alt başlık ve şıklarını programdaki işaretlemeye uygun olarak, ayrıntılı şekilde yazması. X X X
B- EĞİTİM- ÖĞRETİM DURUMU

( DEVAM )

Md.Yetkili.

Öğretmen

Branş

Öğretmeni.

Ana Sınıfı

Öğretmeni

Psikolojik

Danışman

Sınıf

Öğretmeni

08– Yöntem ve teknikleri, kaynak, araç–gereçleri, gezi,

gözlem ve deneyleri belirtmesi.

X
09– Atatürkçülük konularını 2504, 2566 sayılı Tebliğler

Dergilerine göre plana yazması.

X X
10-Sınav günlerini plana yazması. 4,5. sınıf

Öğretmeni

X X
11– Diğer zümrelerle yapılacak işbirliğini/

Planın dayanaklarını yazması.

X
12– Planın değerlendirme bölümüne, yıl boyu planın

işleyişi hakkındaki görüşlerini yazması.

X X
13– Birleştirilmiş sınıflarda, ortak olmayan derslerin

planlarını ayrı, ayrı yapması.

Birleş. Sınıf

Öğretmeni

X X X
14– Branş dışı okuttuğu derslerin planlarına da aynı

özeni göstermesi.

X X
15– Ünite süresince öğrencilerle yapılan çalışmaları

köşesinde sergilemesi.

X X X
Ders planlarını :

16– 2551 sayılı Tebliğler Dergisindeki formata uygun

hazırlaması. ( Ana sınıfları hariç )

X X
17– Konu-tema, amaç-kazanım-hedef ve hedef davranışları programdaki ifadeler  ve numaralarıyla plana yazması /

Süreyi belirtmesi/ Plana tarihini yazması.

X
18– Dersin işlenişinde konu-temalara uygun yöntem ve

teknikler kullanması.

X
19– Konu-temanın işlenişinde kaynak, araç-gereç ve

materyal kullanması.

X
20-İşleniş kısmında konu-temayı detaylandırarak gerekli

açıklamaları yapması.

X
21– Zamanı; giriş, işleyiş ve değerlendirme aşamalarıyla

kullanması/ Plandaki zamanlamaya uyması.

X
22– İşlenen ünite ve temalarla ilgili hedef ve

davranışları gerçekleştirmesi /

Öğrenci gözlem formlarını düzenlemesi.

X
23– Değerlendirme bölümüne işlenen konu-temayla ilgili

Kazanım-davranışları ölçen sorular yazması / Dersin

değerlendirmesini yapması.

X
24– Sınıf hakimiyetini sağlaması / Öğrencileri derste aktif

tutması

X
25– Planın işleyişi hakkındaki görüşlerini yazması ve

Planı işleyip bitirmesi.

X
26-Birleştirilmiş sınıflarda ödevli-öğretmenli dersleri

ayrı, ayrı planlaması.

Birleş. Sın

Öğretmeni

X X X
27– Öğretimde gözlem, inceleme ve deney yapması /

Deney planı–raporu tutması.

X X
28– Öğretim gezileri yapması /

Gezi planlarını hazırlaması/ Gezi izinlerini alması.

X
29-Öğrencilere İstiklal Marşı, Atatürk’ün Gençliğe

Hitabesi, Öğrenci Andı ve Atatürk ilkelerini öğretmesi.

Türkçe /

Müzik /

Sosyal. B.

X X
30– Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırması. X X
31– Türkçe’yi doğru kullandırması, yanlışları düzeltmesi. X
32– Sınavları yönetmeliğin ilgili maddelerine göre

yapması /  Sınav evrakını saklaması.

4, 5. Sınıf

Öğretmeni

X X
B- EĞİTİM- ÖĞRETİM DURUMU

( DEVAM )

Md.Yetkili.

Öğretmen

Branş

Öğretmeni.

Ana Sınıfı

Öğretmeni

Psikolojik

Danışman

Sınıf

Öğretmeni

33– Sınav sorularını seviyeye ve program hedeflerine

uygun hazırlaması.

4, 5. Sınıf

Öğretmeni

X X
34– Sınav cevap anahtarını, şıklara puan vererek

ayrıntılı hazırlaması.

4, 5. Sınıf

Öğretmeni

X X
35– Sınav değerlendirmelerini yönetmeliğin ilgi

maddelerine göre ve 100 puan üzerinden yapması.

4, 5. Sınıf

Öğretmeni

X X
36– Yarıyıl notlarını, Proje notu dışında en az 3 nota dayalı olarak vermesi. X X
37– Ders ve etkinliklere katılım (ders içi performans görevi) çalışmalarını değerlendirmesi. X X
38– Günlük ders hazırlıklarını ve alıştırmaları değerlendirmesi.  ( TD. 2300 ) X X
39– Projeleri 2300  sayılı Tebliğler Dergisindeki  ödev

esaslarına göre verip değerlendirmesi ve proje örneklerini

saklaması.

X X
40– Sınav–proje evrakı ve not çizelgelerini

idareye teslim etmesi.

X X
Öğrenci İşleri;

41– Öğrenci davranışlarını  ölçeklerle değerlendirip, notları e-okula  girerek ortalamasını alması ve belgelere işlemesi.

1-5. Sınıf  Öğretmeni Tüm ders+

Sınıf

Rehber

Öğretmeni

X X
42– Sağlık engeli olan öğrencilerle ilgili not verme

İşlemlerini yapması.

X X
43– Seviyesi düşük öğrenciler için tedbir alması/

Başarı, bilgi düzeyini yükseltmesi.

X X
44– Okul–Sınıf Rehberlik planını 2524 sayılı Tebliğler

Dergisindeki Rehberlik yönetmeliği ve 2552 sayılı

T. Dergisindeki yöneltme yönergesine ve ders programına göre hazırlaması.

Sınıf

Rehber

Öğretmeni

X
45– Öğrencileri tanıması, iyi örnek olması ve güvenlerini

kazanması / Sorumluluk ve olumlu davranışlar

kazandırması.

Sınıf

Rehber

Öğretmeni

46– Her öğrenci için 1. sınıftan itibaren 8 yıllık bir öğrenci

Rehberlik ve yöneltme bilgilerini toplama formu düzenleyip sürekli işlemesi.

Sınıf

Rehber

Öğretmeni

X
47– Rehberlik hizmetlerinde kullanılacak test, envanter,

anket  Ve bilgi formlarını hazırlama ve uygulaması.

Sınıf

Rehber

Öğretmeni

X
48– Öğrenci dosyalarına kimlik, ödüller, sağlık, aşı, sınıf

geçme v.b. bilgileri zamanında yazarak dosyaları doldurması.

Sınıf

Rehber

Öğretmeni

X
49– Öğrencilere Milli-Manevi değerlere saygı duyguları

kazandırması / Üstün yetenekli öğrencileri belirleyip Şube

Öğretmenler Kuruluna bildirmesi.

Sınıf

Rehber

Öğretmeni

X
50– Öğrenci kişisel bilgi formlarını doldurması, gelişim

Raporlarını doldurup vermesi/ Yıl sonu gelişim raporlarını hazırlaması.

X X X
51– Kılık-kıyafet yönetmeliğine özen göstermesi/

Meslek ve görevinin gerektirdiği kurallara uyması.

52– Öğrencilerin dersler ile ilgili sorunlarının çözümü için

Zümre Öğretmenler Kurullarına katılması.

X Sınıf Rehber.

Öğretmeni.

X X
B- EĞİTİM- ÖĞRETİM DURUMU

( DEVAM )

Md.Yetkili.

Öğretmen

Branş

Öğretmeni.

Ana Sınıfı

Öğretmeni

Psikolojik

Danışman

Sınıf

Öğretmeni

53-Öğrencilerin boş zamanlarını verimli

değerlendirmelerine katkıda bulunması /

Öğrencilerin kişisel sorularını çözmeye yardımcı olması.

Sınıf

Rehber

Öğretmeni.

X
54– Özel eğitime muhtaç öğrencileri belirleme ve

işlemlerini yapması/ Kaynaştırma ve özel sınıf eğitimi

gerekli öğrencilerle İlgili işleri yürütmesi / Psikolojik

tedaviye ihtiyacı olanları sağlık kuruluşuna göndermesi

Sınıf

Rehber

Öğretmeni

X
55– Yöneltme yönergesindeki görevlerini yapıp gözlem

sonuçlarını öğrenci dosyalarına işlemesi.

Sınıf

Öğretmeni

Sınıf

Rehber

Öğretmeni

X
56– Sınıf gözlem formunu düzenleyip şube rehber

öğretmenine vermesi.

Branş

Öğretmeni

57– Öğrenci gözlem raporlarını doldurması, velilere

vermesi, idareye onaylattırması

Sınıf Rehber

Öğretmeni

58– Son sınıf ( 8. sınıf ) öğrencilerinin yöneltme öneri

formlarını doldurması/ Orta öğretim kurumlarını ve

meslekleri tanıtması. . ( TD. 2552 )

X 8. Sınıf

Rehber

Öğretmeni

X
59– Rehberlik dosyasını, öğrenci gözlem formlarını ve

sınıfı ile ilgili yıl sonu rehberlik raporunu rehberlik

servisine–idareye iletmesi.

Sınıf

Rehber

Öğretmeni

X X
C- YÖNETİM-ÇEVRE İLİŞKİLERİ VE

MESLEKİ GELİŞİMİ ( 20 )

Md.Yetkili

Öğretmen.

Branş

Öğretmeni

Ana Sınıfı

Öğretmeni

Psikolojik

Danışman

Sınıf

Öğretmeni

01– Çevrede eğitimsel liderliğinin olması / Velilerle iyi

ilişki kurması / Öğretimde çevre imkanlarından

yararlanması.

02– Kendini yetiştirmesi/ Mesleki yayınları ve kaynak

kitapları bulundurması/ Mevzuat değişikliklerini,

yenilikleri izlemesi ve uygulaması.

03– Tebliğler Dergisi Fihristi tutması/ Gelen, internette yayınlanan yazıları ve Tebliğler Dergilerini okuyup imzalaması
Okuttuğu ders ve sınıflarla ilgili defter, kayıt

ve dosyaları tutması;

04– a) Yoklama defteri–fişini günlük işlemesi.

X
b) Devamsızlıkların günlük, aylık toplamlarını alması /

Devamsız öğrencileri idareye bildirmesi.

X X
c) Ders defterine derste gerçekleştirdiği kazanım veya etkinlikleri,  programa göre yazarak işlemesi. X
d) Not çizelgesi, karne ve sınıf geçme defterlerini doğru ve temiz düzenlemesi, (1, 2, 3. sınıf  öğretmenlerinin Öğrenci gelişim raporu düzenleyip vermesi). X X
e) Çevreyi, çevre koşullarını tanıması / Çevre

İncelemesini amacına uygun ve detaylı hazırlaması-

f) Çevre incelemesini derslerde kaynak olarak

kullanması.

X X
05– İş günü takvimini hazırlaması.
06– Okul ve çevrenin ihtiyaçlarına uygun bir yıllık çalışma

programını, zümre kararıyla, aylık ve haftalık olarak

hazırlaması.

C- YÖNETİM-ÇEVRE İLİŞKİLERİ VE

MESLEKİ GELİŞİMİ ( DEVAM )

Md.Yetkili

Öğretmen.

Branş

Öğretmeni

Ana Sınıfı

Öğretmeni

Psikolojik

Danışman

Sınıf

Öğretmeni

07– Şube veli toplantılarını zamanında ve gündemli olarak

yapması / Tutanakları saklaması. ( T.D. 2535 )

Sınıf

Rehber

Öğretmeni

X
Öğrenci kulübü çalışmaları:

08– Kulüp çalışmalarını 2569 ve 2576 sayılı Tebliğler Dergileri Esaslarına göre  yapması;

a) Kulüp yıllık çalışma programını, tüzüğünü, öğrenci

listesini hazırlayıp idareye vermesi /

Kulüp dosyası, karar defteri ve diğer evrakı tutması

Kulüp Danış.

Öğretmeni

X X
b) Belirli gün ve haftalarda yapılan çalışmalarla ilgili

dokümanı kulüp dosyasında saklaması.

Kulüp Danış.

Öğretmeni

X X
c) Kulüp dosyasını yıl sonunda idareye teslim etmesi. Kulüp Danış.

Öğretmeni

X X
09– Öğretmenler kurulunda sınıfı-dersi ve öğrenci

problemleri ile ilgili konuları dile getirip çözüm araması.

10– Zümre toplantılarını yönetmeliğin 95. maddesine göre

yapıp tutanakların bir suretini idareye teslim etmesi.

X
11– Zümre tutanaklarının bir örneğini saklayıp alınan

ortak kararları uygulaması.

X
12– Ş.Ö.Kurullarında, şubelerdeki öğrencilerin

durumlarını tek, tek görüşüp alınan kararları uygulaması/

Ş.Ö.K tutanaklarını saklaması.

Sınıf

Rehber

Öğretmeni

X
13– İdareden verilen diğer görevleri yapması / Mesleğini

sevmesi / Yöneticiler ve diğer personelle işbirliği yapması.

14– Törenlere, mesleki toplantılara katılması /

Okul etkinliklerinde görev alması.

15– Sınıf kitaplık kayıt defterini idareden teslim alması

ve teslim etmesi.

Sınıf

Rehber

Öğretmeni

X X
16– Stajyerlik çalışmalarını 2436 sayılı Tebliğler Dergisi’ne

uygun yapması / Dosya hazırlaması.

Stajyer

Öğretmen

Stajyer

Öğretmen

Stajyer

Öğretmen

Stajyer

Öğretmen

17– Öğrencileri eğitim–öğretim, rehberlik ve psikolojik

danışma hizmetleri hakkında bilgilendirmesi.

Sınıf

Rehber

Öğretmeni

X
18– Rehberlik programının uygulanmasında idareci,

öğretmen ve velilerle iş birliği yapması.

Sınıf

Rehber

Öğretmeni

X
19– Sınıf rehber öğretmenlerine yardımcı olması. X X X
20– Sorunlu öğrencileri belirleyerek aileleri ve çevreleri ile

görüşüp sorunları çözmeye çalışması.

Sınıf

Rehber

Öğretmeni

21– Öğrenci gelişim dönemlerine ilişkin seminerler

düzenlemesi ( TD. 2535 )

X X X
22– Yıl sonu rehberlik raporunu hazırlaması  (TD. 2524 ) X X X
NOT: Öğretmenler ders teftişleri esnasında yukarıda yazılan evrakı yanlarında bulunduracaklardır.

* Sınıf okutan idarecilerin ders teftişinde de sınıf öğretmenlerinde gözlenen davranışların aynısı istenecektir.

* Sınıf okutan idarecilerin kurum teftişleri esnasında ise; yönetici teftişinde gözleneceği belirtilen hususlardan,

okulun yönetim konumuna uygun olan çalışmalar da ayrıca istenecektir.

Kadroları orta öğretim kurumlarında olup, ilköğretim kurumlarında görevlendirilen branş öğretmenlerinin teftişi de aynı usullerle yapılacak ve aynı çalışmalar onlardan da istenecektir.                                       ( M.E.B.İlk.G.M.nün 21/10/1999 tarih ve 11008 sayılı yazısı )

Hakkında Veli Kuzu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.