Başlangıç / Ders Notları / Ülkemiz nüfusunun Özellikleri

Ülkemiz nüfusunun Özellikleri

NÜFUSUMUZUN ÖZELLİKLERİ
Nüfus yapısı göstergelerinden biri yerleşme birimindeki nüfus miktarıdır. Kır-kent nüfus mik-tarı ülkelerin sosyal ve ekonomik durumlarını ortaya koyar. Nüfusu on bine kadar olan yerlerde¬ki nüfusa kır nüfusu denir. Nüfusu on binden fazla olan yerlerdeki nüfus ise kent nüfusuna girer.
Gelişmiş, ileri ülkelerde nüfusun çoğunluğu kentlerde yaşar. Az gelişmiş veya ekonomisi tarıma dayalı ülkelerde kır nüfusu yoğundur. Ülkemizde de son 40-50 yıldır hızlı bir şehirleşme görülmektedir. Bu şehirlerin nüfuslarının artması, yeni şehirlerin doğması ve kasabaların şehirleşmesi yoluyla olmaktadır.

NÜFUS ARTIŞ HIZI(Bin) , . KENT NÜFUSU (milyon) (‘%) KIR NÜFUSU (milyon) O)
1927 13.648.270 3.305.879 24.22 10.342.391 75.78
1935 16.158.018 21.10 3.802.642 23.53 12.355.376 76.47
1940 17.820.950 19.59 4.346.249 24.39 13.474.701 75.61
1945 18.790.174 10.59 4.687.102 24.94 14.103.072 75.06
1950 20.947.188 21.73 5.244.337 25.04 15.702.851 74.96
1955 24.064.763 27.75 6.927.343 28.79 17.137.420 71.21
1960 27.754.820 28.53 8.859.731 33.69 18.895.089 68.08
1965 31.391.421 24.63 10.805.817 34.42 20.585.604 65.58
1970 35.605.176 25.19 13.691.101 38.45 21.914.075 61.55
1975 40.347.719 25.01 16.869.068 41.81 23.478.651 58.19
1980 44.736.957 20.65 19.645.007 43.91 25.091.950 56.09
1985 50.664.458 24.88 26.865.757 53.03 23.798.701 46.97
1990 56.473.035 21.71 33.326.351 59.01 23.146.684 40.99
1997 62.865.574 15.08 40.882.357 65.00 21.983.217 35.00
2000 67.803.927 18.28 44.006.274 64.90 23.797.653 35.10
2007 70.586.256 41.04 49.747.859 70.47 20.838.397 29.53
ıvww.tuik.gov.tr

NÜFUSUMUZUN EĞİTİM DURUMU
Ülkelerin nüfus yapısı içindeki sosyal ve kültürel göstergelerden biri de eğitim durumudur. Nüfusun sadece okuryazar olması yetmez. Ülkelerin kalkınması için eğitilmiş nüfusa ihtiyaç var¬dır. Eğitim yoluyla ekonominin ihtiyaç duyduğu, beceri kazandırılmış, yani meslek edinmiş nite¬likli insan gücü üretime katkı sağlar. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde kaynakların büyük bölümü nitelikli eğitime ayrılır. Unutulmamalıdır ki ülkelerin kalkınmasında temel unsur nitelikli insan gücüdür.
sosyal bilgiler 7.sınıf kitabından alıntı

Hakkında Veli Kuzu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.