Başlangıç / Ders Notları / YENİ MÜFREDATIN FELSEFESİ VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME SEMİNER NOTLAR

YENİ MÜFREDATIN FELSEFESİ VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME SEMİNER NOTLAR

Bu seminer “Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi” öğretim üyeleri tarafından verilmiştir.
YENİ MÜFREDATIN FELSEFESİ VE
ÖLÇME DEĞERLENDİRME SEMİNER NOTLARI Serdar ERGÜN
Yeni müfredatın mantığının az çok anlaşılacağını zannediyorum. Türkçe Öğretmeni
Açıklama: E.S: eski sistem

*Yeni müfredatın temel felsefesi öğretmen öğretmez, öğrenci öğrenir.
— Eski sistem öğretmen merkezdir.
*Öğrenci aktiftir.
— E.S Hazır alıcıdır.
* Konu ve ardından sınav yapılır(sık sık sınav yapılır)
* Öğrencinin performansı önemlidir.
* Öğretmen performansın artması için tedbir alır.
— E.S Öğrenciyi koşullarız şu kadar yere çalış gel, falan saatte yazılı var.
— Çocuk ezberleyip gelecektir.

Öğrenci taralı alanı sadece çalışmamış. Başarı%50
Öğrenci sadece taralı alanı çalışmış. Başarı %50
Sizce kim daha çok çalışmış?

Öğretmen kendisine göre önemli soruyu sorar.(yanlış)
Öğrenci sınava çalışırken mecbur ezberleyecek.

Eğitimde bireysel farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır. Öğrencinin rakibi kendisidir. Öğrencileri 1.2.3. diye sıralama yapmamalıyız.

E.S. programda öğrencinin seviyesi bulunduğu yer dikkate alınmaz. Öğretmen verilen programı yetiştirmeye çalışır.

Öğret. bitirir…………
Dershane açığı kapatır
Öğretmen ………
Dershane açığı kapatır
Öğrenci…………

43 bin kişi sıfır çeker.

Yeni sistem düşünmeyi öğretme üzerine kuruludur.
Açık uçlu sorular sormalıyız

Örnek: mat. X kaçtır?(yanlış)
Problem var
1.çözüm 2.çözüm 3.çözüm

Sonuç: Hangi basmağı atlarsak sonuç değişir veya değişmez?

Örnek: İstanbul’un fethi kaç tarihinde olmuştur?(yanlış)

İstanbul fethedilmeseydi ne olurdu?

E. sorumluluk az 1–30 sayfaları çalış

Yeni sistemde öğrenci öğretmenle süreci paylaşır ve öğrenme sorumluluğu öğrenciye aittir. Sorumluluk çok.

Gruplarla yarış, kişilerle yarış vardır. Ama derecelendirme yapmayız.

Her türlü yazılı performans ölçme değerlendirme de önemlidir. Dil yeteneğini kullanabilmeye önem verilir.

E.Sadece sonuç değiştirilir.(eteğindeki taşları dök deriz)5 taş
Yeni sistemde, taşları nereden, nasıl topladın gibi sorular sorarız.

100

A 80 B
70

30 seviye

seviye 10

Eski sistemde sadece B başarılı

Seviyeyi dikkate almalıyız.
Hem yolu hem de temeli dikkate almalıyız.
“ sonuç hem süreç önemlidir.

Değerlendirme
1- Portfolyo(öğrenci gelişim dosyası) %25-30’unu içerir

Perfomans değerlendirme
Grup değerlendirme
Öz değerlendirme
Projeler
Görüşme
Dramalar, gösteri
Gözlem formları
Yazılı raporlar

Üç türlü Portfolyo vardır.
a) 1.2.3. sınıflarda öğrenci istediği dosyayı koyar.(sınırlamayı siz yaparsınız)
b) 4.5.6.7.8. sınıflarda siz istediğiniz bazı konuları istersiniz (10 tanede 3 tane) bir tane de kötü örnek istersiniz.
Zümre öğretmenleri aynı kararı alıp aynı kazanımı istemeleri önemlidir.
Kriter: Öğrenciye kazandırılacak olan davranıştır.
Öğrenci isterse ödevinde değişiklik yapabilir. Eskisi kalır.
Not: Ürün dosyası eve gitmez.
c) çoğunu sen istersin (10 taneden 9’u)

Portfolyo da bulunabilecekler

-Her çeşit yazılı performans
-Kompozisyon
-Araştırma ödevleri
-Farklı raporlar,
-Projeler
-Posterler
-Zihin haritaları
-Kavram Haritaları
Not: Transfer edici, öğrendiğini hayata uygulayabildiği ödevler tercih edilmeli.

Portfolyedeki ürünlerini;
Her dönemin başında öğrenci her dersten en az 1 dosya sunar.Sınıf öğretmeni ve veliyle beraber.(Burada aile ve öğrenci, gelişim sürecini görür.)

Grup değerlendirme formunda değişiklik yapılabilir.
Formları rastgele doldurmamalıyız. Bütün değerlendirme formlarını doldurmak zorunda değiliz.

Çocuğa her dönem bir tane performans ödevi verin.(ödevi grup olarak verebilirsiniz)
Rupliklerde değişiklik yapabilirsiniz.
Yazılıların ortalaması alınmalıdır.
Proje ödevi verirken çocuk isteği dersten almalıdır. İki dönemden birinde istenir.(Yıllık ödev benzeri)

*Benzer kazanımları atlayabilirsiniz.

Yeni Sistemde Holistik Teori:
Öğrenme dışarıdan gelen elektromanyetik algılamayla oluşur.
“Mutlak ve değişmez doğru yoktur.”felsefesiyle hareket eder.

Öğretmen konuya hakim olmalı.
İnsan bildiği ölçüde anlatabilir ve rehberlik yapabilir.

Öğretme ve öğretim sözü yok.
Öğrenme var.

Öğrenci aktif olacak.

Bilgi özneldir. Sosyal ortama göre değişebilir.

Tanımlamak kalıptır.
Açıklama öneriliyor.

Çanakkale Savaşı’nın tarihi değil de, Çanakkale Savaşı kazanılmasaydı ne olurdu. Gibi açık uçlu sorular olmalı.(öğrenci sürekli sorgulamalı)

Nero fizyolojik kural:
Bilim adamları çalışırken nerologlarla beraber çalışmaktadır.

Öğrenmenin gerçekleşmesi için beyinde Aksonlar ve dentritler vardır Bunlar

Aksonlar

Dentritler

“ Ha şimdi anladım” denilince iki hücre yaklaşır. Bu öğrenmenin şifresidir.

Bu şifreyi Ruslar çözmüş durumda
Beyin hücreleriyle uyumlu bilgisayar yapılmış durumda.
Avusturalya’da 11 yaşında klonlanmış çocuk var.
ABD insan beynini kopyalayarak yedek beyin yaptı. Fakat vücutla uyum problemi yaşıyor. Beyin vücudu tanımıyor.

Ek Bilgi:
7 Kasım 2006’da yayınlanan “Kısırlaştırma bombası atıldı” başlıklı bir yazı,
Özbekistan’ın sürgündeki lideri Muhammed Salih’in biyolog eşi Dr. Aydın Salih’in şu sözlerini aktarıyordu köşesinde:
“Genetik olarak değiştirilmiş tohumları istenilen menfi ya da müspet yönde programlamak mümkündür. Ve böylece GDO’lu ürünlerle istenilen her toplum yönlendirilebilir. Bu yöntem, bir milleti ve onun yaşadığı ortamı yok edebilecek kadar tehlikelidir. Mesela bu program, kısırlaştırma (sterilizasyon) erkek ve kadınlarda KISIRLAŞTIRMA programı olabilir. Veya tedavisi imkânsız olan ölümcül alerjiler, bilinmeyen hastalıklar ve doğadaki görülmemiş değişimler olabilir. Yani GDO bünyesinde otomatik olarak ve sonsuz bir şekilde çoğalabilen GENETİK BOMBALAR taşıyabilir. Ancak ne yazık ki Türkiye’ye sokulan bu GDO’ların ne gibi sonuçlar doğurabileceğinin tespitini yapabilecek bilimsel altyapı mevcut değil
Ortadoğu’daki tek nükleer silah sahibi ülke olan ve her fırsatta bölgeyi kana bulayan İsrail, şimdi de geleceğin silahlarını geliştirecek. İsrail, ‘Akıllı inciler’, ‘Anti-intihar bombacı sensörleri’ ve ‘İstihbarat eşek arısı’ gibi nanoteknoloji ürünleri üzerinde çalışacak.
Öğretme yoktur öğrenme vardır.

-İnsanoğlu geri zekalı rolünü yapabilecek kadar zekidir.
(Geri zekalı dersen geri zekalı olur)
-Bu sistemde öğrenci aktif – paylaşımcı ve sorgulayıcıdır.
-Bu sistemde temel amaç öğrencilerin birbirini yetiştirmesidir. Çünkü aynı dili konuşurlar. Öğretmen sunu konuşur.
-Öğrenciyi mümkün oldukça az yönlendirmeliyiz yoksa kalıba sokarız.

Öğrenci duygusaldır. Öğrenilen her şey hayata uyarlanmalıdır.
Uygulanan bir testte 3.sınıf çocuklarına yerde bir cüzdan buldukları zaman
ne yapabilecekleri sorulmuştur.
1-Sahibini kendim arar bulurum.
2-Aileme veririm.
3-Polise götürürüm
Başak cevap yok. Duygu ile bilgi birleşiyor ama uygulama da yok.
Öğrenci kuralları bilir ama uygulamaz.
Andımızı her sabah okuyoruz. Ama uygulama yok. Sistemde bir yanlışlık var o zaman.
– Öğrenmede ürün değil süreç önemlidir.
-Öğrenci istemeden siz hiçbir şey öğretemezsiniz. Derse başlamadan önce öğrenciyi motive etmeye başlarız. Sebep öğrencinin öğrenme isteğini artırmaktır.
Düşünelim biraz,
“Hz. Ali Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.” Sözünü niçin söylemiş olabilir.
Acaba “ben istemeden bana bir şey öğretmezsiniz” demek istemiş olabilir mi?(farklı düşün)
-Mutlak ve değişmez doğru yoktur.
Bizim kitaplarımızda beş sene önce atomun parçalanamayacağı söyleniyordu. Ama parçaladılar. Önemli olan kimin parçaladığı. Bize kalsa hala parçalanamaz derdik. Çünkü sistemimiz sorgulamaktan uzak.
-Öğrenciye sorulan soru kalıp değil de açık uçlu olmalıdır.
*Bağımsızlık mücadelemizi ne zaman kazandık değil de,
*Bağımsızlık mücadelemizi kazanamasaydık ne olurdu? Diye sormak öğrencide hem bilinç oluşturacaktır, Hem de yaratıcı düşünmeye sevk edecektir.

-Sistem tek çözüm yolu yoktur diyor
Öğrencilik yıllarımda matematik öğretmenimiz kendi öğrettiğinden farklı bir yolla problem çözümünü kabul etmezdi.
Tartışma yöntemini öğrenci sıkça kullanmalıdır.
Ayşe’ye katılmıyorum deyip bırakmaması, gerekçesini de mutlaka söylemesi lazımdır. Yoksa amacına ulaşmaz. Tartışmanın mutlaka bir sonuca bağlanması gerekir.

Öğrenme-öğretme süreci önemli
1-Önemli olan bilgiye ulaşmasını öğretmektir.(Rehber olmak)
2-Toplumda ne kadar sorun varsa o kadar problem vardır. Her birey kendine göre bir problemi çözmelidir. Bizim yetiştirdiğimiz öğrenciler düşünemeyen kalıp öğrencilerdir. Çünkü eğitim sistemi bunu istemektedir.

Problem çözerken Enistain: Bir problemle karşılaştığında 1 saatin kırk 40 dakikasını düşünmeye, 10 dakikasını çözüme, 10 dakikasını da sonucu değerlendirmeye ayırdığını söylüyor.(Biz de tam tersi 30 dakika çözmekle…)

Öğrenmede işbirlikli öğrenme işbirlikli öğrenme önemlidir. Öğrenci öğrenciyi öğretir.
Sistem daha çok tümevarım yöntemin kullanır. Siz özel örnekleri verirsiniz öğrenci genel kurala varır.
-Yaratıcı Düşünme
Yapılan araştırmada ana sınıf öğrencisinin lise öğrencisinden daha yaratıcı olduğu ortaya çıkmıştır. Eğitim sistemimiz kalıp yetiştirdiği için.

Vietnam’da ABD köprüleri uçurmasına rağmen silah sevkiyatını engelleyemez savaş sonrası bunu merak eden ABD li yetkili. Şu cevabı alır:
“Suyun altındaki köprüleri yıktınız mı?” olur. İşte yaratıcı düşünce budur.

Öğretmen Rolleri

1-Öğretmen bilginin kaynağı değildir. Dağıtıcısıdır.
2-Öğretmenin görevi öğrenmek ve rehberlik yapmaktır.
3-Öğrenciyi yüreklendirecek ve girişken olmasını sağlayacak.

Öğrenci görüşleri dersi yönlendirir. Öğretmen öğrencinin farklı açılardan olaya yaklaşmasını sağlamaya çalışır.

4-Öğrenci öğrendiğini gerçek hayata uygulayamıyorsa sorun var demektir.
Sınıfta çok sorulmuştur bize bu ne işe yarayacak diye. Öğrenci bunun yararına inanmıyorsa öğrenme olmaz.
İntegral nerede kullanılır örneği. Öğrenci bilmeden öğrenir.Bunu ancak inşaat mühendisi olduğunda öğrenir.

5-Öğretmen merak duygusunu sürekli canlı tutar.

AKTİF ÖĞRENME

Öğretmen öğrenciye, bilgiye ulaştıran yollarda yardımcı olur.
1-Görünüm:
Oturuş düzeni: U.V,O Göz iletişimi kolay olur.
Eski Sistemde ———-
———-
———- öğrenci birbirinin sırtını görür. iletişim çok azdır.
2-Amaç: Öğrenilenlerin kullanılması ve hayata adapte edilebilmesi
Eski Sistemde: Problem çözme becerisi kazandırma çok az.
Ezbercilik, tekrar çok fazla.

3-Öğrenci özellikleri:
Açıklar yani örnekler bulur
Değerlendirir
Tahmin eder
Neden-sonuç ilişkisi kurar
Yaratıcıdır
Beceriye sahiptir
Sorunlarını kendisi çözer
Öğrenci arkadaşlarından sorumludur
Eski Sistemde:
Pasif alıcıdır
Not alır
Ezberler
Unutma fazladır(sınavdan hemen sonra unutulur)
Öğrenci girişken değildir.
Bağımlıdır
Kapalıdır
Verileni alır ve onunla yetinir.
Yarışma ve tek başına öğrenme vardır.

Öğretmen eski sistemde
uzmandır bilgiyi aktarır.
Yorulur ve tükenir
Sınıf sıkılır ve disiplin bozulabilir.

Değerlendirme—–
Sentez—————-

Analiz—————

Uygulama————-
kavram———–

Bilgi——–

*Eski sistemde
birinci basamakta
kalıyorduk.

Çeviriler yapar(ing-türk)
Grafikleri açıklar
Bilgiyi grafik yapar
Farklılıkları bulur

Problem çözme:
Öğrendiğini hayata uygulama
Yazılıda problem çözme(yazılıda
aynı soru sorulmamalıdır)(bilgi olur)

Suyu hidrojen ve oksijene ayırma
Cümlenin öğeleri (ortaokul düzeyi)

Ürünün orijinal ve kişiye ait olması demektir.
Kompozisyon yazma,resim, şiir, melodi

En zor basamak ama en çok
kazanım olan aşamadır.

AKTİF ÖĞRENME

Sorumluluk çocuktadır.
ÖĞRENCİ MERKEZLİ AKTİF ÖĞRENME
TEKNİKLERİ

1-BEYİN FIRTINASI
Sorular verilerek
Soru: nasıl önlem alalım ki depremde evlerimiz yıkılmasın?

Sorun havuzu Çözüm Havuzu
Sorumuz yastıklı evler
Küre evler…

-Bilinen yöntemlerin dışına çıkalım.
-Öğrenciyi eleştirmeyelim.
-Sınırsız düşünme var
-Sayısal olarak çok fikir
-Öğrenci sınırlanmaz.Hayal edebildiği ölçüde fikirlerini öyler.

Bu yöntem yaratıcılığı artırır.(artık yüz nakli, gerçekleştirilmeye başladı, telefon,
kumanda)

20 görüşten en mantıklı ve yaratıcı 5 fikir seçelim ve öğrencinin bunu hayata uygulamasına isteyelim.
Ek bilgi:
Porselenin özelliğini değiştirerek Japonlar lastik yapıyor.
Çekoslavaklar hayvanları parçalar halinde ışınladırlar.

2-PHILPS 66-44-22
Sınıf mevcuduna göre guruplar ve süreler değişecek 20 kişilik sınıflarda 2’şerli grup 2dak(30 olursa 3k- 3 dakika)
Öğretmen bir soru sorar ve düşünmelerini ister fikir alır.

3-WORK SHOP(Atölye diyenler var)
6-12 kişilik gruplar öneriliyor.uygulaması okullarda çok zor.

4-ZIT PANEL
Soru- cevap
Sınıf ikiye ayrılır

Soru grubu cevap grubu
15dk.süre verilir. Gelebilecek sorulara karşı cevap hazırlar

Not :Öğrenci önce anlamadığı yeri soracaktır.Bu da öğretmene kolaylık sağlayacaktır.

5-SİNEKTİK
Analojiler yapmak gerekir

1-Doğrudan Analoji:
İki şeyin karşılaştırılması(bunlar birbirine benzemek zorunda değildir)
*Farklı bakış açıları yaratır.
Örnek: Polisin kelepçesi mi, kartalın pençesi mi daha serttir.)% doğru yok.
Ön yargılardan kurtulmaya yarar.
2-Kişisel Analoji:
Öğrencinin kendisini bir canlı veya bir eşyanın yerine koyma.
Örnek:İyi bir Leoparsın kendini tarif et.
3-Ters Analoji:
Öğretmenlikte korkulan ama aynı zamanda güzel şey nedir?
(1.sınıflara okuma yazma öğretmek korkunç, meyvesi güzel)
4-Fantazik Analoji:
Arzu ve temenniler listesi çıkartmalı
Örnek: Işınlanabilmeyi istemek, kel olmamayı istemek, hiç kilo almasam gibi
6-ALTI ŞAPKA DÜŞÜNME
Sıkıcığı gidermek için iyi bir yöntem.
Soru :Türkiye AB’ye girsin mi, girmesin mi?
Beyaz Şapka:Tarafsız şapka, net bilgi.Yorum yok
Kırmızı “ :Duygusal
Siyah “ :kötümser
Sarı “ :Avantajlar(polyannacılık)
Yeşil “ :Yaratıcı ,etkin,üretken
Mavi “ : Değerlendirme yapan

Grup yaparsak her gruba bir şapka verebiliriz.
Hepsini uygulamak zorunda değiliz.

7-BALIK KILÇIĞI:
Problem çözümü

Yöntemler ekipmanlar(araç)

Osmanlı
Neden
yıkıldı

(İnsan)
(Çevre)

* Kılıçları öğrenciyle dolduruyoruz
Not : Kendinize göre uygun başlıklar ekleyebilirsiniz.

8-KARTOPU:
İstanbul’daki trafik sorunu nasıl çözülür.
Çözüm:
1 kişi düşünüyor
2 kişi beraber düşünüyor
4 kişi beraber düşünüyor
6 kişi beraber düşünüyor
8 kişi beraber düşünüyor

9-KÖŞELEME
Problem çözme tekniğidir.

Problemi çözmek için şunları yapmalıyım.

10-TEREYAĞI EKMEK
Tek başına öğrenci düşünür.
Düşünceler bir yere not edilebilir.
Düşüncesini belirtir.
Herkesten sonra tekrar konuşur.

11-ZİHİNSEL HARİTALAMA

ÖNERİLER

Konuları soru cevapla işleyin.
Her öğrenciye vakit ayırın.
Dersle ilgili etraflıca araştırma yap.
Konuyla ilgili etraflıca araştırma yap.
İp ucu verin, yanıtı çare kalmayınca verin.
Maddi olmayan ödüller verin.
Başarısız öğrencilere bir şekilde başarıyı tattırın.
Çoğu zaman farklı çözümler de isteyin
Herkese düzeyine göre ödevler verin.

İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME

En güzel örnek kazların göçleridir.( kazların < şeklinde uçması)
Grup çalışmalarında heterojen(karma) gruplar oluşturun (Kişilik,cinsiyet,özgeçmiş vb.) Her ünitede grupları değiştirin.
Her grup kendine bir isim versin.
Grubun bir simgesi ve müzik parçası olsun(Kendi gruplarını anlatan sözler olmalı)
Grubun sloganı olmalı.
Grupta çalışmak istemeyeni zorlamamak lazım, ikna yoluna gitmeliyiz.
Kankileri genelde ayırmamız lazım..
Söylediğimizin aynen yapılmasını istememek, lazım zamana yaymalıyız.
Öğretmen gruplar arasında dolaşır ve ip ucu verebilir.
Her ünitede grup yeniden oluşturulmalı ve farklı görevler verilmelidir.Yazıcı, sözcü, toplayıcı vb.
Grup ödülü ortaktır (Basketbol takımında 50 sayıyı iki kişi atsa dahi galibiyet tüm takımındır.)
Grup çalışmalarının sonunda değerlendirme mutlaka yapılmalıdır
Grupları sınıf öğretmeni yapar.
OLUMSUZLUKLAR

Hazıra Konma: bazıları hiç çalışmaz.Gruba not verirken dikkat etmeliyiz.gruba 80 verirsek çalışmayana 50-60 vermeliyiz.Arayı çok fazla açmamalıyız.
Sömürülme Etkisi:Bunu fark eden öğrenci çalışmayı azaltacaktır.Bu durumda puanını az vermeliyiz.

İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMEDE TEKNİKLER
Grup Keşfi(Grup Araştırması)
Keşfetmeyi, sorgulamayı, tartışmayı, ve proje çalışmasını
Aldıkları konuyu alt başlıklarına ayırarak paylaşırlar.
Örnek:
Kültür ve Miras
-tarihi mekanlar
-kültürel özellikler
-İnsanların bir arada yaşaması vb.
Jigsaw2(Birleştirme)
Konu yada hikaye üzerinde çalışılacak.Öğretmen konuyu seçip alt başlıklar oluşturacak.
Beraber Öğrenme
4-6 kişilik gruplar oluşturulur.
Yazılı rapor istenir.
Değerlendirmeye grup çalışması, bireysel çalışma ve birbirleriyle yardımlaşma katılır.
Öğrenci Takımları-Başarı Bölümleri(stad)
Çalışılacak konu verilir.
4’er kişilk gruplar oluşturulur
Grup olarak not verilir.
Bireysel olarak yazılı yapılır.
Jijsaw1(birleştirme)
Tüm gruplar aynı ünitede çalışır.
Grup üniteyi parçalara ayırır.
Örnek:
İcatlar
Televizyonun icadı
Telefonun icadı
İnternetin icadı vb.
Her gruptan bir kişi bir konu alır.
Aynı konuyu seçenler tekrar bir grup oluşturur.
Konularında uzmanlaşan bireyler tekrar eski gruplarına dönüyor ve herkes birbirini öğretiyor.Gruba dönen her öğrenci konusunda uzmanlaşmıştır.Sunum yapılmaz.Sınav yapılır.
Hangi konuda çok yanlış çıkarsa o konu yeterince çalışılmamış demektir.
Takım-oyun-turnuva
4-5 kişilik gruplar konuyu araştırıyor ve her hafta sınav yapılıyor.
Konu araştırılır.
Aynı konuya ilgi duyanlar bir gruba toplarız.
Kendi içlerinde sunum yaparlar.
Sonra sınıfa sunum yaparlar.
Akademik Çelişki
4’er kişilik gruplar oluşturulur.
Rapor hazırlanır.
Kendilerine ve zıt gruplar seçerler.
Gruplar birbirlerini iknaya çalışır.
Sonuç mantıklı olan olmalı.
Tavsiye:
Kaynak. Ani yayıncılık.com
Prof.sedat sever
Kamile Ün Açıkgöz

ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ
*öğretmenlik kutsaldır.
Bir şey kutsalsa meslek olamaz.
Meslekse kutsal olamaz.

*Hayal kurma ve aşık olmada davranıştır.
*Değişmek var olanı reddetmekle başlar.
Tavsiye:
Kaynak:Daphne Rose Kingma(Tükenmiş ilişkiler)

*Yetişkinlik kumaşının kalitesi çocukluk ipliğinin kalitesiyle orantılıdır.
*Öğrenciye küsme, küsme yetişkin davranışı değildir.
*Öğrenciyle didişme, kavga yaşıtlar arasında yapılır.
*Alınganlığa asla pirim verme.
*”Öğrenciler teoriler oluşturan küçük bilginlerdir.”diye düşünmeliyiz.

DERS İŞLERKEN

Dinleme çalışması yapılabilir.
(meb.gov.tr.—e portal—bilgiye erişim modülü-oradan 8.sınıf Türkçe
dersini seçersen örnek işleyiş bulabilirsiniz)
Test sorusu sorarsınız

Şiiri okurken yarıda kesip tahmin sorusu sorabilirsiniz

Şiirle ilgili kelimeleri belirlersiniz.

Eş anlamlılarını veya zıt anlamlılarını yazarsınız.doğruyu bulmalarını istersiniz.yada yanlış yerleştirebilirsiniz.

Paragrafta boşluk bırakıp, doldurmalarını istersiniz ama kelimeleri verirsiniz.Zıt anlamlılarını
Yine verilen kelimeler arasından bulmasını istersiniz.

Resimler verirsiniz ve verilen paragrafla uyumlu olan resmi bulmalarını istersiniz.

Sadece resimleri gösterirsiniz ve anlatırsınız.
Test uygularsınız.

Cümlenin öğelerini anlatırken kelimeleri parçalarsınız.Bir torba oluşturursunuz.
Sorularla çocuklara buldurursunuz.(Resim kullanmaya dikkat edin)
Didem arkadaşına bisiklet almış.(fazladan kelimeler yazarsınız, çocuk kelimeleri seçer ve cümleyi oluşturur.)

Not: cevaplardan sonra her zaman” çok güzel, harika, mükemmel vb.” kullanın yanlış yaptığı zaman “olmadı yaklaştın bir daha dene” vb)
Paragrafta boşluklar bırakarak uygun yerlere noktalama işaretlerini koymalarını isteriz.(işaretler yine verilir)

Dilbilgisi öğretmek için soru soruyor ve amaca ulaştırmaya çalışıyoruz
Örnek:
Zamandır

Kaç heceden oluşmuş
Yapım eki almış mı
Ad mıdır isim midir vb

Parçayı okurken parçayı anlatacak kelimeleri bulmalarını isteyebilirsiniz.

Doğru yanlış soruları sorabiliriz.Ve ufak açıklamalar yapabiliriz.

Resimler verip herhangi bir konuyu sorabilirsiniz(ev resmi ve deprem anında nerelerde durabileceğimiz)

Vermek istediğimiz konuyla ilgili paragrafta uygun kelimeleri renklendirebiliriz.Seçtiği kelimeye
şıklarla sorarak anlatırız.
Örnek:
Kalem

Özel mi?
Cins mi? vb.

Hakkında Veli Kuzu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.